Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Doporučený průchod studijním plánem Civilní nouzové plánování - prezenční - nástup ke studiu 19/20, 20/21, 21/22, 22/23

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program Civilní nouzové plánování - prezenční

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí Z,ZK 5 2P+1S Z povinný předmět
F7PMCMKR Management a krizové řízení Z,ZK 4 2P+1S Z povinný předmět
F7PMCOO Ochrana obyvatelstva Z,ZK 5 2P+1S Z povinný předmět
F7PMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce Z 3 2S Z povinný předmět
F7PMCSPVS Správní právo a veřejná správa ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva Z 4 3C Z povinný předmět
F7PMCVSM Vybrané statistické metody KZ 3 1P+2C Z povinný předmět
F7PMCZUM Základy urgentní medicíny KZ 3 1P+1C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMCCBRNO CBRNE-ochranná opatření
 
ZK 3 2P L povinný předmět
F7PMCFMVP Formy a metody vědecké práce
 
Z 2 1P L povinný předmět
F7PMCIT Informační technologie
 
Z 3 2P L povinný předmět
F7PMCKRVS Krizové řízení ve veřejné správě
 
Z,ZK 3 2P+1S L povinný předmět
F7PMCMARR Metody analýzy a řízení rizik
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PMCOKKP Odborný kurz krizové přípravy
 
Z 3 1XT L povinný předmět
F7PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření studenta
 
Z 5 5XT L povinný předmět
F7PMCPOK Prevence a odhalování kriminality
 
Z 2 2P L povinný předmět
F7PMCSDP Seminář k diplomové práci
 
Z 1 0.5S L povinný předmět
F7PMCSMRKS Simulované metody a formy řešení typických krizových situací
 
KZ 2 2C L povinný předmět
F7PMCHOPKS Systém hospodářských opatření pro krizové stavy
 
ZK 2 2P L povinný předmět
F7PMCZOS Zajišťování obrany státu
 
ZK 2 2P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMCCHB Chemická bezpečnost ZK 5 2P Z povinný předmět
F7PMCKZ Krizové zdravotnictví Z,ZK 5 2P+1S Z povinný předmět
F7PMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí KZ 4 2C Z povinný předmět
F7PMCPKS Psychologie krizových situací KZ 3 1P+2C Z povinný předmět
F7PMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost ZK 5 2P Z povinný předmět
F7PMCSZVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti KZ 4 2P Z povinný předmět
F7PMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS KZ 4 2P Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMCFP Forenzní psychologie
 
Z,ZK 4 3P+3C L povinný předmět
F7PMCMPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
 
ZK 4 4P L povinný předmět
F7PMCTPPZBS Teorie profesní přípravy záchranných a bezpečnostních sborů
 
KZ 3 3P+2S L povinný předmět
F7PMCTPBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
 
ZK 4 4P L povinný předmět
F7PMCZDP Zpracování diplomové práce
 
Z 15 6XT L povinný předmět
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod969872642705.html