Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Forenzní psychologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCFP Z,ZK 4 3P+3C česky
Garant předmětu:
Ludmila Čírtková
Přednášející:
Ludmila Čírtková, Dana Rebeka Ralbovská
Cvičící:
Ludmila Čírtková, Dana Rebeka Ralbovská
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V průběhu výuky se postupně studenti seznámí se základy forenzní psychologie. Studenti získají přehled o základní terminologii, forenzně psychologickém auditu, kriminálním chování, osobnosti pachatele, penitenciární psychologii, psychice vězňů, psychologických problémech vedení výslechů pachatelů a obětí apod. Největší pozornost bude věnována psychologickým aspektům jednotlivých mimořádných událostí a posouzení vybraných kazuistik z kriminalistické praxe. V rámci praktických cvičení bude využívána řada kazuistik a příkladů, ukazujících aplikaci probírané tematiky. Cílem přednášek a cvičení bude poskytnout studentům základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které pak mohou následně využít ve své profesní praxi.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test (10 otázek s volnou odpovědí).

Požadavky na studenta: prezentace na dané téma, které bude určeno po vzájemné dohodě s vyučující (součástí je analýza jednotlivých kazuistik).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do forenzní psychologie. Etické aspekty forenzní psychologie. Kriminální chování.

2. týden Vybrané behaviorálně patologické jevy, patologické poruchy a psychopatologické aspekty.

3. týden Osobnost pachatele trestních činů. Psychologická typologie vrahů podle motivu.

4. týden Psychologická typologie sériových vrahů. Sériový vrah jako oběť a agresor v dětství.

5. týden Psychologická typologie masových vrahů.

6. týden Osobnost odsouzeného. Penitenciární psychologie, psychika vězně a její problémy.

7. týden Nekontaktní násilí a počítačová kriminalita. Stalking. Problematika znásilnění.

8. týden Trestné činy z nenávisti. Suicidální konání.

Výuka bude probíhat distanční formou - v systému MS teams.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Problematika kanibalismu. Modelové situace se zaměřením na násilí na dětech.

2. týden Psychologické problémy vedení výslechů pachatelů a obětí u vybraných trestních činů.

3. týden Psychologické problémy vyšetřování dětské oběti a rozvoj komunikačních dovedností s dítětem v rámci řešení trestního činu.

4. týden Způsoby zvládání diváckého násilí, pouliční nepokoje.

5. týden Psychopatologie a trestná činnost.

6. týden Metody práce s odsouzenými. Aspekty penitenciární pedagogiky.

7. týden Nebezpečnost pachatele jako teoretický a praktický problém.

8. týden Prezentace zadaných témat. Závěrečný test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ZÁHORSKÁ, J. Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. Konzultační činnost policejního psycholo-ga. Praha: Portál, 2007, 136 s. ISBN 978-80-7367-236-2.

•ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. Plzeň: A. Čeněk, s.r.o., 2009, 431 s. ISBN 978-80-7380-213-4.

•PAVLOVSKÝ, P. et al. Soudní psychiatrie a psychologie. Praha: Grada, 2012, 232 s. ISBN. 978-80-247-4332-5.

•RALBOVSKÁ, R. Studijní opora – Forenzní psychologie. Dostupná na webových stránkách předmětu.

Doporučená literatura:

•MATOUŠKOVÁ, I. Aplikovaná forenzní psychologie. Praha: Grada, 2013, 304 s. ISBN 978-80-247-4580-0.

•MAREŠ, M. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister & Principal Centrum strategických studií, 2003, 656 s. ISBN 80-86598-45-4.

•DRBOHLAV, A. Psychologie sériových vrahů – 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů současnos-ti. Praha: Grada, 2013, 472 s. ISBN 978-80-247-4371-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
Čírtková L.

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
St
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
Čírtková L.

09:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5644606.html