Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Navazující magisterský studijní program Civilní nouzové plánování - prezenční

Studijní program: Civilní nouzové plánování Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Civilní nouzové plánování - prezenční - nástup ke studiu 19/20, 20/21, 21/22, 22/23
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
F7PMC POV CNP povinné V této skupině musíte získat 120 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 33 předmětů
120
Minimální počet kreditů 120
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 27. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018945.html