Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Doporučený průchod studijním plánem Specializace Software - průchod studiem

Studijní plán: Otevřená informatika - Software 2018

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4B01DMA Diskrétní matematika Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět programu
B0B01LAG Lineární algebra Z,ZK 8 4P+2S Z povinný předmět programu
B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
B4B33RPH Řešení problémů a hry KZ 6 2P+3C Z povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
2018_BOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B35APO Architektura počítačů Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět programu
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 2BP+2BC Z,L povinný předmět programu
B0B01LGR Logika a grafy Z,ZK 5 3P+2S Z,L povinný předmět programu
B0B01MA1 Matematická analýza 1 Z,ZK 7 4P+2S Z,L povinný předmět programu
B4B38PSIA Počítačové sítě Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět programu
B0B36PJV Programování v JAVA Z,ZK 6 2P+3C+7D L povinný předmět programu
2018_BOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4B33ALG Algoritmizace Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
B0B01MA2 Matematická analýza 2 Z,ZK 7 4P+2S L,Z povinný předmět programu
B4B35OSY Operační systémy Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět programu
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika Z,ZK 7 4P+2S Z,L povinný předmět programu
B6B36OMO Objektový návrh a modelování Z,ZK 6 2P+2C+4D Z povinný předmět zaměření

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B36DBS Databázové systémy Z,ZK 6 2P+2C+4D L povinný předmět programu
B0B33OPT Optimalizace Z,ZK 7 4P+2C Z,L povinný předmět programu
B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
B4B36FUP Funkcionální programování Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět zaměření
B6B36TS1 Testování softwaru Z,ZK 5 2P+2C+2D L povinný předmět zaměření

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4BPROJ6 Samostatný projekt Z 6 0+2 Z,L povinný předmět programu
B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky Z,ZK 6 2P+2S Z povinný předmět zaměření
B4B36SIN Softwarové inženýrství Z,ZK 6 3P+2S Z povinný předmět zaměření
2018_BOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis Z 20 12S L,Z povinný předmět programu
2018_BOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod956142323605.html