Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Matematická analýza 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B01MA1 Z,ZK 7 4P+2S česky

Předmět B0B01MA1 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět B6B01MAA

Předmět B0B01MA1 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět B0B01MA1A

Předmět B0B01MA1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B0B01MA1A (vztah je symetrický)

Předmět B0B01MA1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B0B01MA1A (vztah je symetrický)

Předmět B0B01MA1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B6B01MAA (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Josef Tkadlec
Přednášející:
Martin Křepela, Josef Tkadlec
Cvičící:
Josef Dvořák, Miroslav Korbelář, Martin Křepela, Veronika Sobotíková, Josef Tkadlec
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

Požadavky:

Viz webová stránka.

Osnova přednášek:

1. Reálná čísla. Elementární funkce.

2. Limita a spojitost funkce.

3. Derivace funkce, její vlastnosti a aplikace.

4. Věty o střední hodnotě. L'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom.

5. Extrémy a průběh funkcí.

6. Primitivní funkce, základní metody výpočtu.

7. Integrace racionálních a dalších typů funkcí.

8. Riemannův integrál. Newtonova-Leibnizova formule.

9. Nevlastní integrál. Aplikace integrálu.

10. Posloupnost a její limita.

11. Číselné řady a kritéria jejich konvergence.

12. Úvod do diferenciálních rovnic.

13. Další témata z matematické analýzy.

Osnova cvičení:

1. Reálná čísla. Elementární funkce.

2. Limita a spojitost funkce.

3. Derivace funkce, její vlastnosti a aplikace.

4. Věty o střední hodnotě. L'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom.

5. Extrémy a průběh funkcí.

6. Primitivní funkce, základní metody výpočtu.

7. Integrace racionálních a dalších typů funkcí.

8. Riemannův integrál. Newtonova-Leibnizova formule.

9. Nevlastní integrál. Aplikace integrálu.

10. Posloupnost a její limita.

11. Číselné řady a kritéria jejich konvergence.

12. Úvod do diferenciálních rovnic.

13. Další témata z matematické analýzy.

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

Studijní materiály:

[1] J. Tkadlec: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. ČVUT Praha, 2004, 2011.

[2] L. Průcha: Řady, ČVUT Praha, 2005.

[3] J. Tkadlec: Diferenciální rovnice. Laplaceova transformace. ČVUT Praha, 2005.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B01MA1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C4-363
Tkadlec J.
12:45–14:15
(přednášková par. 2
paralelka 207)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:C4-363
Tkadlec J.
14:30–16:00
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Dejvice
Cvicebna
Út
místnost T2:C2-85
Korbelář M.
11:00–12:30
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C2-85
Korbelář M.
12:45–14:15
(přednášková par. 2
paralelka 208)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:D3-209
Křepela M.
14:30–16:00
(přednášková par. 2)
Dejvice
T2:D3-209
St
místnost T2:C3-51
Křepela M.
09:15–10:45
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Dejvice
T2:C3-51
místnost T2:C3-51
Křepela M.
11:00–12:30
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Dejvice
T2:C3-51
místnost T4:D2-256
Křepela M.
16:15–17:45
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 256
Čt
místnost T2:C2-85
Tkadlec J.
09:15–10:45
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C2-85
Tkadlec J.
11:00–12:30
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Dejvice
Cvičebna
místnost

12:45–14:15
(přednášková par. 2
paralelka 209)


Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-54
Sobotíková V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
T2:C3-54
místnost T2:C3-54

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
T2:C3-54
Út
místnost T2:C2-83
Sobotíková V.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
cvičebna
místnost T2:C4-155
Sobotíková V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Dejvice
Cvičebna
St
místnost T4:D2-256
Tkadlec J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 256
místnost T2:C3-51

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
T2:C3-51
místnost

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

místnost

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Čt
místnost T2:C3-52
Dvořák J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:C3-52
Dvořák J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:C2-85

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Cvičebna

místnost T2:D3-309
Tkadlec J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309
místnost T2:C4-155
Tkadlec J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C4-155
Tkadlec J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C3-135
Tkadlec J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4680306.html