Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Databázové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B36DBS Z,ZK 6 2P+2C+4D česky
Garant předmětu:
Martin Řimnáč
Přednášející:
Martin Řimnáč
Cvičící:
Bogdan Kostov, Ingrid Nagyová, Yuliia Prokop, Martin Řimnáč
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

Požadavky:

Pro pochopení přednášené látky jsou nezbytné středoškolské znalosti matematiky, zejména pojmy funkce, zobrazení a kartézský součin. Pro úspěšné zvládnutí látky přednášené ve druhé polovině semestru je potřeba znalost základů programovacího jazyka Java.

Osnova přednášek:

a.Konceptuální model

b.Relační model

c.Funkční závislosti

d.Integritní omezení, referenční integrita, normální formy

e.SQL, práce se schématem, práce s daty

f.Optimalizace dotazů, indexy

g.Uložené procedury, triggery

h.Objektově relační mapování, JPA

i.Moderní trendy databázových systémů

■ Organizace přednášek v letním semestru B232:

Vzhledem k počtu studentů a kapacitě poslucháren bude otevřena druhá přednáška ve čtvrtek od 9:15 v K9 (KN:E-301). K ní jsou přiřazena vybraná cvičení. V průběhu semestru může být tato přednáška připojena k přednášce „hlavní“ - v úterý od 16:15 v K1 (KN:E-107).

Osnova cvičení:

1. Motivace, seznámení s programovým vybavením, nabídka témat indiv. prací

2. Datové modelování, konceptuální a logický model

3. Návrh datového modelu, schválení tématu indiv. práce

4. SQL I.

5. SQL II.

6. SQL, CRUD, Kontrolní bod 1 (datový model)

7. Transakce, indexy

8. Pokročilé databázové techniky (pohledy, uložené procedury, triggery)

9. Přípojení k DB serveru: JDBC, JPA 2 - entity a manipulace s jimi, relace mezi entitami, JPQL

10.-11. Implementace semestrální práce

12. GIS ukázka, Datový sklad ukázka

13. Implementace semestrální práce

14. Odevzdání aplikace, zápočet

Cíle studia:

Studenti se získají potřebné teoretické znalosti, aby byli schopni navrhnout datový model pro relační databázi, formulovat dotazy nad relační databází v jazyce SQL, zvolit odpovídající stupeň izolovanosti transakcí a navrhnout a implementovat jednoduchou databázovou aplikaci v jazyce Java.

Studijní materiály:

Pokorný J., Valenta M.: Databázové systémy, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2013, ISBN 978-80-01-05212-9

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36dbs/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:E-307
Kostov B.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost KN:E-311
Prokop Y.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Karlovo nám.
Lab K311
místnost KN:E-107
Řimnáč M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Zengerova posluchárna K1
místnost KN:E-311
Prokop Y.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Karlovo nám.
Lab K311
místnost FS_KN:A-320
Řimnáč M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna FS A:320 - záp.
St
místnost KN:E-307
Nagyová I.
09:15–10:45
(přednášková par. 2
paralelka 109)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost KN:E-328
Prokop Y.
16:15–17:45
(přednášková par. 2
paralelka 102)

Karlovo nám.
Bourací učebna
místnost KN:E-328
Prokop Y.
18:00–19:30
(přednášková par. 2
paralelka 104)

Karlovo nám.
Bourací učebna
místnost KN:E-307
Nagyová I.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Karlovo nám.
HW-lab K307
Čt
místnost KN:E-301
Řimnáč M.
09:15–10:45
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Šrámkova posluchárna K9
místnost KN:E-307
Prokop Y.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost KN:E-311
Řimnáč M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Karlovo nám.
Lab K311
místnost KN:E-311
Řimnáč M.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Karlovo nám.
Lab K311
místnost KN:E-311
Řimnáč M.
12:45–14:15
(přednášková par. 2
paralelka 105)

Karlovo nám.
Lab K311
místnost KN:E-311
Řimnáč M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Karlovo nám.
Lab K311

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5010606.html