Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Testování softwaru

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B36TS1 Z,ZK 5 2P+2C+2D
Garant předmětu:
Miroslav Bureš
Přednášející:
Miroslav Bureš, Karel Frajták
Cvičící:
Kyrylo Bulat, Miroslav Bureš, Petr Fifka, Karel Frajták, Valeriia Chekanova, Avetis Mkrtchian, Václav Smítka
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a test analytika. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Části týkající se jednotkových testů na úrovni kódu bude věnována zvláštní pozornost. Navazující druhá část předmětu se poté věnuje automatizaci testů, infrastruktuře pro testování včetně přípravy testovacích dat a vytvoření testovací strategie včetně základů plánování testů.

Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

1. Úvod, typy testů, V-model, W-model, black-box a white-box testing, testovací scénář, proces opravy chyb

2. Techniky pro návrh testovacích scénářů: kombinace vstupů

3. Techniky pro návrh testovacích scénářů: průchody programem

4. Techniky pro návrh testovacích scénářů: životní cyklus datových objektů

5. Testovací prostředí a testovací data, nástroje a infrastruktura pro testování

6. Jednotkové testy: JUnit

7. Jednotkové testy: TestNG

8. Metody návrhu jednotkových testů a jejich návrhové vzory. Použití Test Doubles.

9. Úvod do automatického testování, přehled technologií

10. Principy efektivního návrhu a údržby automatických testů. Zátěžové testování.

11. Testovací strategie, prioritizace a návrh intenzity testů

12. Testování uživatelských rozhraní

13. Zvaná přednáška - hosté z praxe

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod, organizace cvičení, infrastruktura. Testovací scénář, report chyby.

2. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 1 - mezní podmínky, třídy ekvivalence, CD/C, MCC, MC/DC

3. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 2 - pairwise testing

4. Techniky návrhu testů: průchody programem 1 - testy workflow a procesů

5. Techniky návrhu testů: průchody programem 2 - životní cyklus datových objektů

6. Jednotkové testování: syntaxe JUnit

7. Jednotkové testování: syntaxe TestNG

8. Návrhové vzory pro jednotkové testy, použití stub, fake, spy, mock-up objektů. Spouštěcí plán jednotkových testů.

9. Automatické funkční testy 1

10. Automatické funkční testy 2

11. Zátěžové testy

12. Testování uživatelských rozhraní

13. Prezentace semestrálních prací

14. Rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání znalosti základní terminologie z oblasti zajištění kvality software, osvojení si základních principů vedoucích k větší kvalitě a efektivitě práce v softwarovém vývoji a získání praktických dovedností přípravy manuálních, jednotkových a automatických testů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

International Testing Qualifiactions Board (ISTQB): Certifikovaný tester - učební osnovy pro základní stupeň, 2007

Doporučená literatura:

Ron Patton, Testování softwaru. Computer press 2002.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B36TS1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:E-307
Fifka P.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost KN:E-311
Chekanova V.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Lab K311
St
místnost KN:E-307
Smítka V.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost KN:E-307
Smítka V.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Karlovo nám.
HW-lab K307
Čt
místnost T2:D3-209
Bureš M.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-209
místnost KN:E-126
Mkrtchian A.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Trnkova posluchárna K5
místnost KN:E-126
Mkrtchian A.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Trnkova posluchárna K5
místnost T2:C3-340
Bureš M.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
místnost KN:E-307
Bulat K.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost KN:E-307
Bulat K.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Karlovo nám.
HW-lab K307

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3130006.html