Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Softwarové inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4B36SIN Z,ZK 6 3P+2S česky
Garant předmětu:
Martin Komárek
Přednášející:
Martin Komárek, Jiří Šebek
Cvičící:
Martin Komárek, Jiří Šebek
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení disciplíny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji. Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, nasazení a údržbu. V rámci cvičení se řeší projekty v týmech i samostatně.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do SI. Vize projektu, metodiky vývoje SW. Byznys a systémové požadavky.Textově formulované požadavky a jejich atributy.

2. Návrh SW - Komponentový vývoj, dependency injection, java EE architektura, kontejnery

3. Obchodní procesy a jejich vztah k požadavkům. Modelování požadavků pomocí UML - diagram aktivit. Event-Driven Design

4. Návrh SW - JavaBeans

5. Modelování požadavků pomocí UML - diagram tříd a stavů, Domain-Driven Design

6. Návrh SW - Perzistentní vrstva

7. Modelování požadavků pomocí UML - digram případů užití a scénáře případů užití

8. UML digramy pro návrh - diagramy nasazení, komponent a sekvencí

9. Návrh SW - GRASP, Byznys vrstva

10. Agilní metodiky vývoje

11. Návrh SW - Design Patterny, Prezentační vrstva, testy, základy deployment,maintance

12. DevOps, GitOps, CI/CD, microservice architecture, cloud-native development, software factory as a service

13. Návrh SW - Softwarová architektura, škálování, SOA

14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Craig Larman.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition). Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA. 2004

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4B36SIN
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:E-328
Komárek M.
Šebek J.

08:15–10:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Bourací učebna
místnost KN:E-328
Komárek M.
Šebek J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Bourací učebna
místnost KN:E-328

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Bourací učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4703106.html