Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce - Bachelor thesis

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BBAP20 Z 20 12S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BBAP20 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět B0B04B2Z
Garant předmětu:
Roman Čmejla, Jan Faigl, Miroslav Husák, Jiří Vokřínek, Stanislav Zvánovec
Přednášející:
Roman Čmejla
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Fakulta elektrotechnická
Anotace:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Požadavky:

Požadavky na Bakalářskou práci jsou dány Směrnicí děkana https://fel.cvut.cz/cz/rozvoj/smerniceSZZ.pdf

Bližší informace k zápisu, průběhu a ukončení předmětu BBAP20 jsou uvedeny na stránkách jednotlivých programů:

1. Elektronika a komunikace: https://ek.fel.cvut.cz/pro-studenty/zaverecne-prace-statnice/

2. Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

3. Lékařská elektronika a bioinformatika: https://bio.fel.cvut.cz/bp/

4. Otevřená informatika: https://oi.fel.cvut.cz/cs/bakalarske-prace

5. Softwarové inženýrství a technologie

Osnova přednášek:

přednášky nejsou

Osnova cvičení:

určují vedoucí práce

Cíle studia:
Studijní materiály:

určují vedoucí práce

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4726306.html