Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řešení problémů a hry

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4B33RPH KZ 6 2P+3C česky
Vztahy:
Předmět B4B33RPH nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět AE4B99RPH (vztah je symetrický)
Podmínkou zápisu na předmět B4B33RPH je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět BEZZ
Předmět B4B33RPH nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět AE4B99RPH (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Tomáš Svoboda
Přednášející:
Petr Pošík, Tomáš Svoboda
Cvičící:
Jindřiška Deckerová, Jiří Horyna, Patrik Kolář, Jana Kostlivá, Petr Pošík, Václav Pritzl, Tomáš Svoboda, Petr Štibinger
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice, definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Primárním cílem není aby studenti vypracovali úlohy bezchybně, ale aby se naučili klást důležité otázky. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Úvod. Představení první úlohy.

2. Jak se tvoří program, vybrané kapitoly pro první úlohu.

3. Objekt jako základní stavební prvek programu.

4. Podmínky a funkce.

5. Představení druhé úlohy.

6. Složené datové typy, iterátory

7. Elegantní ukončení programu, ošetření vyjímek.

8. Testování programu, unittesty.

9. Představení třetí úlohy.

10. Jak psát čistý kód.

11. Motivační přednáška I

12. Motivační přednáška II

13. Motivační přednáška III

14. Závěr.

Osnova cvičení:

Studenti budou pracovat na několika programovacích úlohách, samostatně i v týmech. Jednotlivé části kódu budou průběžně odevzdávány a diskutovány s učiteli. Množina úloh se bude průběžně doplňovat a obměňovat. Příklady úloh: Spam filtr. Jednoduchá detekce zpráv na základě výskytu podezřelých slov. K dispozici trénovací i testovací množina. Reversi, dvouhráčové hry. Hledání cesty pro mobilního robota. Jednoduché bludiště, scéna obsahující jednoduché geometrické objekty. úkolem je nalézt cestu pro robota z bodů A do bodů B. Kritérium optimality může být různé. Vězňovo dilema, klasický problém z teorie her se širokou aplikovalností.

Cíle studia:

Hlavní motivací je umožnit studentům reálné řešení světových problémů. Zahrnuje správné přemýšlení o

problému, jeho rozkladu, testování, ověřování, hodnocení.

Studijní materiály:

1. Peter Wentworth, Jeffrey Elkner, Allen B. Downey, and Chris Meyers. How to Think Like a Computer Scientist. 3rd edition, 2012, http://openbookproject.net/thinkcs/python/english3e/ český překlad Jaroslav Kubias, http://howto.py.cz

2. Mark Pilgrim. Dive intoPython 3. Český překlad Petr Přikryl, http://diveintopython3.py.cz

3. Doporučená tématická četba k jednotlivým úlohám.

Poznámka:

http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4b33rph/start

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B4B33RPH
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-132
Svoboda T.
Pošík P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-132
místnost KN:E-107
Svoboda T.
Pošík P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Zengerova posluchárna K1
St
Čt
místnost KN:E-230
Kostlivá J.
07:30–10:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-230
Kostlivá J.
10:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-307
Deckerová J.
14:30–17:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost KN:E-310

17:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Karlovo nám.
Lab K310 Linux
místnost KN:E-132
Horyna J.
07:30–10:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-310
Svoboda T.
Pošík P.

14:30–17:00
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Karlovo nám.
Lab K310 Linux
místnost KN:E-132
Deckerová J.
10:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost

14:30–17:00
(přednášková par. 1
paralelka 111)


místnost KN:E-230
Kostlivá J.
08:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-132
Pritzl V.
08:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-311
Pošík P.
08:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Karlovo nám.
Lab K311
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4683706.html