Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Radiologický asistent - nástup ke studiu 15/16, 16/17, 17/18,18/19, 19/20, 20/21

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Radiologický asistent

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRAOF1 Anatomie a fyziologie člověka I
 
Z 5 2P+2S Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PBRMT Medicínská terminologie
 
KZ 2 1S Z povinný předmět
17PBRPPP Předlékařská pomoc a péče
 
Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBRRDB Radiobiologie
 
KZ 4 2P Z povinný předmět
17PBRRF1 Radiologická fyzika I.
 
Z,ZK 4 2P+1C Z povinný předmět
17PBRVKM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky
 
Z,ZK 4 1P+2C Z povinný předmět
17PBRZBF Zdravotnická biofyzika
 
Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRZET Zdravotnická etika
 
KZ 2 2P Z povinný předmět
17PBRZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
Z,ZK 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBRAOT Anglický jazyk-odborná terminologie
 
KZ 2 2S Z povinně volitelný předmět
17PBRROT Ruský jazyk-odborná terminologie
 
KZ 2 2S Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRAOF2A Anatomie a fyziologie člověka II.
 
Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
17PBRERF Experimentální radiologická fyzika
 
Z 1 1C L povinný předmět
17PBRIOP Individuální ošetřovatelská praxe
 
Z 4 4XT L povinný předmět
17PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví
 
KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBRKVZ Komunikace ve zdravotnictví
 
KZ 1 1C L povinný předmět
17PBROOP Odborná ošetřovatelská praxe
 
Z 3 2XT L povinný předmět
17PBRPTD Přístrojová technika v radiologii
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRRAOA Radiační ochrana
 
ZK 2 2P L povinný předmět
17PBRFY2 Radiologická fyzika II.
 
Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
17PBRZSP Základní skiagrafické projekce
 
Z 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRZCHB Základy lékařské chemie a biochemie
 
ZK 1 1P+1C L povinný předmět
17PBRZPE Základy pedagogiky a edukace
 
KZ 1 2P L povinný předmět
17PBRZTO Základy teorie ošetřovatelství
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRZPS Zdravotnická psychologie
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRKR1 Konvenční radiologie I
 
Z 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRKZP1 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka I.
 
Z 5 4C Z povinný předmět
17PBRNM1 Nukleární medicína I
 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBROTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
 
ZK 2 2P Z povinný předmět
17PBRPTR Přístrojová technika v radioterapii
 
KZ 1 1P Z povinný předmět
17PBRRAD1 Radiodiagnostika I
 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRRA1 Radioterapie I
 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRRA Rentgenová anatomie
 
Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRZKO1A Základy klinických oborů I
 
Z 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBRZPF Základy patologické fyziologie
 
ZK 2 2P Z povinný předmět
17PBRZP Základy patologie
 
ZK 3 2P Z povinný předmět
17PBREICH Epidemiologie a infekční choroby
 
KZ 3 2P Z povinně volitelný předmět
17PBRITR Informační technologie
 
KZ 3 2P Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRIPR Individuální prázdninová praxe
 
Z 3 160XH L povinný předmět
17PBRKR2 Konvenční radiologie II.
 
ZK 1 1P L povinný předmět
17PBRKZP2 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka II
 
KZ 2 4C L povinný předmět
17PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
KZ 2 1P L povinný předmět
17PBRNM2 Nukleární medicína II
 
Z 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRPSB Praxe v semestru bloková (11 až 14 týden)
 
Z 3 160XH L povinný předmět
17PBRPTN Přístrojová technika v nukleární medicíně
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRRAD2 Radiodiagnostika II
 
Z 1 1P L povinný předmět
17PBRRKA Radiologická kazuistika
 
Z 1 1S L povinný předmět
17PBRRA2 Radioterapie II
 
Z 3 2P+1C L povinný předmět
17PBRSBK Seminář k bakalářské práci
 
Z 1 0.5S L povinný předmět
17PBRTA Topografická anatomie
 
Z,ZK 2 1P L povinný předmět
17PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk
 
Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
17PBRZKO2 Základy klinických oborů II
 
Z,ZK 3 2P+2C L povinný předmět
17PBRZPP Základy psychoterapeutického přístupu
 
KZ 1 1C L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRAR Angiografie a intervenční radiologie
 
ZK 1 1P Z povinný předmět
17PBRMVP Metodologie výzkumné práce
 
Z 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBRNM3 Nukleární medicína III
 
Z,ZK 3 2P+1C Z povinný předmět
17PBRNMP Nukleární medicína-praxe
 
Z 4 4C Z povinný předmět
17PBRPZM Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice
 
KZ 2 1P Z povinný předmět
17PBRRZM Radiologické zobrazovací metody-praxe
 
Z 4 4C Z povinný předmět
17PBRRA3 Radioterapie III Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBRRAP Radioterapie-praxe
 
Z 4 4C Z povinný předmět
17PBRVKR Vybrané kapitoly z radiologie (zvláštnosti dětského věku, kontrastní látky, traumatologie)
 
ZK 2 1P Z povinný předmět
17PBRZSI Základy statistiky a informatiky
 
Z,ZK 2 1P+2C Z povinný předmět
17PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí
 
Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRNMK Nukleární medicína-klinická praxe
 
Z,ZK 7 80XH L povinný předmět
17PBRRZK Radiologické zobrazovací metody-klinická praxe
 
Z,ZK 9 200XH L povinný předmět
17PBRRKK Radioterapie-klinická praxe Z,ZK 8 120XH L povinný předmět
17PBRZBP Zpracování bakalářské práce Z 6 4XT L povinný předmět
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013355605.html