Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anglický jazyk-odborná terminologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRAOT KZ 2 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základní lékařskou terminologií v angličtině se zaměřením na oblast radiologie. Studenti si osvojují základní slovní zásobu týkající se anatomie lidského těla a komunikace s pacientem.

Požadavky:

1. aktivní účast na hodinách (maximálně 2 absence)

2. vypracování seminární práce na zvolené téma z oblasti medicíny

3. Závěrečný test (60%).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Introduction, the human body

2.Hospital and wards,giving instructions to patients

3.Pharmacology, types of medication, body systems

4.Musculoskeletal system, body parts

5.Orthopaedics

6.Circulatory system

7.Digestive system

8.Respiratory system

9.Urinary system

10.Reproductive system

11.Nervous system, First aid

12.Endocrine systém, Emergency

13.Test

14.Assesment

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Topilová Věra: Medical English, nakl. Tobiáš 2001

[2]Pohl Alison: Test Your Medical English, Penquin

[3] Glendinnig E., Professional English in Use, Medicine, CUP 2007

New Scientist

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2849806.html