Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radioterapie III

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRA3 Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17PBRRA3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBRRA2
Garant předmětu:
Jiří Kubeš
Přednášející:
Pavla Buřičová, Emanuela Kmoníčková, Iva Křepelková, Jiří Kubeš, Miloslav Pála, Ferdinand Třebický, Pavel Vítek
Cvičící:
Pavla Buřičová, Marie Vosyková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět Radioterapie III rozšiřuje a doplňuje informace získané v předmětu Radioterapie I, II. Student bude seznámen s radioterapií jednotlivých nádorových onemocnění, s ozařovacími technikami, s nežádoucími účinky radioterapie s dalšími alternativami léčby. Dále je předmět zaměřen na nejmodernější technologie léčby zářením, jakou jsou například Cyberknife, protonová terapie.

Praktická cvičení předmětu Radioterapie III budou probíhat na pracovištích Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce. Součástí praktické výuky mohou být exkurze na jiná radioterapeutická pracoviště.

Požadavky:

Přednášky: 75% účast (nutno doložit důvod absence)

Cvičení: 100% účast, překlad odborného článku

Zápočet: písemný test

Zkouška: splněný písemný test, ústní zkoušení - výběr 2 otázek

Osnova přednášek:

1.Stereotaktická radioterapie (Lekselův gamanůž, Cyberknife, lineární urychlovač).

2.Hypertermie. Neutronová terapie. Fotodynamická terapie.

3.Protonová terapie (principy, plánování léčby, klinické aplikace).

4.Nenádorová radioterapie. Ozařovací techniky.

5.Radioterapie nádorů v oblasti mozku a ORL oblasti.

6.Radioterapie nádorů v oblasti plic a mediastina.

7.Radioterapie karcinomu prsu.

8.Radioterapie urologických nádorů. Radioterapie mužských pohlavních orgánů.

9.Radioterapie gynekologických nádorů.

10.Radioterapie nádorů v oblasti GIT.

11. Radioterapie sarkomů měkkých tkání a zhoubných nádorů kostí. Radioterapie nádorů kůže a podkoží.

12.Radioterapie nádorů mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně.

13.Paliativní radioterapie. Radioterapie dětí.

Osnova cvičení:

Praktická cvičení vztahující se k aktuálně probíranému tématu.

Praktická cvičení předmětu Radioterapie III budou probíhat na pracovištích Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce. Součástí praktické výuky mohou být exkurze na jiná radioterapeutická pracoviště.

Cíle studia:

Rozšíření znalostí v oblasti radioterapie v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] Hynková L., Šlampa P. a kolektiv. Základy radiační onkologie, LF Masarykova univerzita a Masarykův onkologický ústav Brno, 2012, ISBN 978-80-210-6061-6

[2] Šlampa P., Petera J. Radiační onkologie, Galén-Karolinum, 2008, ISBN 978-80-7262-469-0

[3] Feltl D., Cvek J. Klinická radiobiologie, nakl. Tobiáš, 2008, ISBN 978-80-7311-103-8

[4] Binarová A. Radioterapie, Ostravská univerzita, 2012, ISBN 978-80-7368-701-4

[5] Johns, HE, Cunnngham JR. The physics of Radiology, Charles Thomas Publisher, 2006

[6] Jurga LM. a kolektiv. Klinická a radiačná onkológia, Martin: Osveta 2010, ISBN 978-80-8063-302-8

[7] Spurný V., Šlampa P. Moderní radioterapeutické metody, díl. VI. Základy radioterapie, Brno nakl. IDVPZ, 1999, ISBN 80-7013-267-1

[8] Šlampa P. a kol. Radiační onkologie v praxi, 3. vydání, MOÚ Brno, 2011, ISBN 978-80-86793-19-1

[9] Petera J. Moderní radioterapeutické metody, díl. V. Brachyterapie, Brno nakl. IDVPZ, 1998. ISBN 80-7013-266-3

[10] Meyer J. L. IMRT, IGRT, SBRT - Advances in the treatment planning and delivery of radiotherapy. Karger 2007, ISBN 978-3-8055-8199-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost FNB
Buřičová P.
Vosyková M.

08:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)


FN Bulovka
místnost FNB
Buřičová P.
Kubeš J.

13:00–16:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)

FN Bulovka
Čt
místnost FNB
Buřičová P.
Vosyková M.

13:00–14:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)


FN Bulovka

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2848806.html