Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radioterapie-klinická praxe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRKK Z,ZK 8 120XH česky
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Cvičící:
Pavla Buřičová, Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student bude seznámen praktickou formou s problematikou lokalizace pacientů pro RT, výroboru fixačních pomůcek, bloků, prováděním plánovacích CT vyšetření, prací se získaným obrazovým materiálem pro potřeby plánování radioterapie, základy přípravy ozařovacích plánů. Dále bude schopen provádět jednotlivá ozáření, tj. nastavování pacientů, provádění verifikačních snímků, použití radioterapie řízené obrazem. Bude se orientovat v použití speciálních technik, jako je TBI, hypertermie. Součástí praxe je seznámení s prací na terapeutickém RTG přístroji a s provozem brachyradioterapie.

Požadavky:

Požadavky zápočtu: Podmínkou udělení zápočtu je 100 % účast na klinické praxi. V případě absence je nutné praxi nahradit po domluvě s příslušným pracovištěm. Na základě předloženého deníku odborných praxí, ve kterém bude potvrzena docházka a uvedeno hodnocení praxe studentem, získá student zápočet.

Požadavky zkoušky: Zkouška bude probíhat na Ústavu radiační onkologie v Nemocnici Na Bulovce pod vedením odborně způsobilé osoby, která na zkoušku dohlíží. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí prokázání praktických dovedností a zodpovězení doplňujících otázek. Známka bude do systému KOS zapsána na základě předloženého deníku odborných praxí s hodnocením zkoušejícího z ÚRO NNB.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Šlampa P., Petera J.: Radiační onkologie, Galén, 2008

Feltl D., Cvek J.: Klinická radiobiologie, nakl. Tobiáš, 2008

Johns, HE, Cunnngham JR,: The physics of Radiology, Charles Thomas Publisher, 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2849506.html