Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Informační systémy ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRISZ KZ 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení s metodikou plánování a realizace aplikací informačních technologií ve zdravotnictví. V úvodu předmětu proběhne seznámení s problematikou informačních systémů obecně, pak podrobněji zejména nemocničních informačních systémů (NIS), manažerských informačních systémů a integraci a propojení jednotlivých zdravotnických informačních systémů. Dále systémy pro plánování návštěv pacientů a podporu návazných procesů (lze integrovat do NIS), laboratorní informační systémy (LIS), facility management, PACS, DICOM, elektronický archiv, datová úložiště a též outsourcing, který je jednou z variant, jak efektivně řešit problémy nemocnic s většími nároky na personální, finanční a znalostní zdroje při inovacích a správě informačních systémů. Klinické a komplementární IS. Datová bezpečnost a ochrana citlivých údajů. Základní technologické aspekty spolehlivosti IS a dostupnost dat a aplikací. Datové komunikační standardy a integrace heterogenních zdravotnických a medicínských systémů. Právní aspekty konvergence komunikací, finančních služeb a médií. Kvality zdravotnických informačních systémů. Atestace informačních systémů podle č. zák. 365/2000 Sb. - podpora jakosti a bezpečnosti informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Celkově je možné získat až 100 bodů, z toho až 70 bodů ze závěrečného teoretického testu. Maximálně 30 bodů lze získat za počítačová cvičení (15 bodů lze získat za úlohy na cvičeních a 15 bodů lze získat za praktický test, který se uskuteční na 5. cvičení).

Účast na cvičeních je povinná. Povolena je maximálně jedna absence, absenci je nutné řádně omluvit a doložit (např. potvrzení od lékaře). Pro připuštění k závěrečnému testu je nutné splnit podmínky ze cvičení (tj. docházka a minimálně 15 bodů ze cvičení).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Úvod: Systém. Informační systém (IS). Zdravotnický IS. Životní cyklus vývoje IS. Data, informace a znalost. Úvod do NIS, standardy pro komunikaci, klasifikační systémy.

3.–4. týden Základní komponenty IT infrastruktury, počítačové sítě a jejich architektura.

5.–6. týden Bezpečnost IS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanizmy.

7.–8. týdenSpráva bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS.

9.–10. týden Zdravotnické registry, získání informací z veřejných databází.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Úvod do informačních systémů, bezpečnost IS ve zdravotnictví; Informační systém Medicus: Základní ovládání a nastavení programu; Kartotéka: vyhledávání pacienta, filtr; Práce s pacientem - Karta pacienta: Identifikace pacienta, Anamnéza, Dekurz, Medikace, Recepty, Žádanky, Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, Vitální funkce (Výška a váha, Tlak a puls); Objednání pacienta.

3.–4. týden Informační systém Hospitalizace NIS Akord: Základní ovládání programu; Založení pacienta, Příjem pacienta, Práce s pacientem - Přeložení pacienta, Medikace, Vitální funkce, Diagnózy, Vytvoření žádanky na RDG a SONO, Poukaz na ortopedickou pomůcku, Propouštění pacienta. Informační systém Ambulance NIS Akord - zpracování žádanky na RDG oddělení, odeslání výsledků zpátky na oddělení.

5.–6. týden IS Medistar: Základní ovládání programu - Informace o pacientovi; Práce s pacientem - Založení pacienta, Karta pacienta, Žádanky, Diagnózy.

7.–8. týdenMédia pro zdravotní záznamy, správné mazání a obnovení souborů, zálohování a archivace, přepisovací technologie. Lidský faktor a hesla. Ověření bezpečnosti hesla, šifrování dat a volně dostupné nástroje pro šifrování dat. Certifikáty, digitální podpis. Bezpečnostní mechanismy, použití bezpečnostních programů (antiviry, antispyware), ochrana mobilních zařízení.

9.–10. týden Závěrečná úloha (praktický test z probraných IS)

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] Zvárová, J.: Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha, Karolinum 2003

[2] Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Lékařská informatika. Praha, Karolinum 1998 (není novější vydání)

[3] Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách : 15.-16. června 2000, Chudobín u Olomouce : sborník. ISBN 80-238-5688-X. Praha, Stapro 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2835606.html