Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Matematické inženýrství - Matematická informatika

Studijní program: Matematické inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty specializace
BSPMIMINF1 BS P_MIB MINF 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 15 předmětů
0
BSPMIMINF2 BS P_MIB MINF 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
0
BSPMIMINF3 BS P_MIB MINF 3. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSPJAZYKYZK BS P jazyky zk
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSPMIMINFV BS P_MIB MINF volitelné předměty
0
BSPJAZYKYZAP BS P jazyky zap
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 180
Celkový počet kreditů 180
BS P_MIB MINF 1. ročník [BSPMIMINF1]

Podmínkou skládání zkoušky 01MANZ je získání zápočtu z 01MAN.Podmínkou skládání zkoušky 01LALZ je získání zápočtu z 01LAL.

BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023621.html