Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Fyzikální inženýrství - Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Studijní program: Fyzikální inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty specializace
BSPFIFPTF1 BS P_FIB FPTF 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
0
BSPFIFPTF2 BS P_FIB FPTF 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
0
BSPFIFPTF3 BS P_FIB FPTF 3. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSPJAZYKYZK BS P jazyky zk
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSPFIFPTFV BS P_FIB FPTF volitelné předměty
0
BSPJAZYKYZAP BS P jazyky zap
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 180
Celkový počet kreditů 180
BS P_FIB FPTF 1. ročník [BSPFIFPTF1]

Podmínkou skládání zkoušky 01MANZ je získání zápočtu z 01MAN.Podmínkou skládání zkoušky 01LALZ je získání zápočtu z 01LAL

BS P_FIB FPTF 2. ročník [BSPFIFPTF2]

Předmět 02TEF1 lze absolvovat až po absolvování předmětu 02MECHZ.

BS P_FIB FPTF 3. ročník [BSPFIFPTF3]

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

BS P_FIB FPTF volitelné předměty [BSPFIFPTFV]

Zápis předmětu 15CH2 podmíněn získáním zápočtu z předmětu 15CH1.Předmět 02TEF2 lze absolvovat až po absolvování předmětů 02ELMA a 02TEF1.Zápis předmětu 12ZPLT je možný až po absolvování předmětu 12ULTB.

BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023614.html