Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Jaderné inženýrství - Jaderné reaktory

Studijní program: Jaderné inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty specializace
BSPJIJR1 BS P_JIB JR 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
0
BSPJIJR2 BS P_JIB JR 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 11 předmětů
0
BSPJIJR3 BS P_JIB JR 3. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSPJAZYKYZK BS P jazyky zk
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSPJIJRV BS P_JIB JR volitelné předměty
0
BSPJAZYKYZAP BS P jazyky zap
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 180
Celkový počet kreditů 180
BS P_JIB JR 1. ročník [BSPJIJR1]

Podmínkou skládání zkoušky 01MANZ je získání zápočtu z 01MAN.Podmínkou skládání zkoušky 01LALZ je získání zápočtu z 01LAL.

BS P_JIB JR 2. ročník [BSPJIJR2]

Předmět 02TEF1 lze absolvovat až po absolvování předmětu 02MECHZ

BS P_JIB JR 3. ročník [BSPJIJR3]

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023618.html