Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Kvantové technologie

Studijní program: Kvantové technologie Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BSPQT1 BS P_QTB 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 15 předmětů
0
BSPQT2 BS P_QTB 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
0
BSPQT3 BS P_QTB 3. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 9 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSPJAZYKYZK BS P jazyky zk
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSPQTV BS P_QTB volitelné předměty
0
BSPJAZYKYZAP BS P jazyky zap
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 180
Celkový počet kreditů 180
BS P_QTB 2. ročník [BSPQT2]

Předmět 02TEF1 lze absolvovat až po absolvování předmětu 02MECHZ.Předmět 02TEF2 lze absolvovat až po absolvování předmětů 02ELMA a 02TEF1.

BS P_QTB 3. ročník [BSPQT3]

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023623.html