Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Aplikovaná informatika

Studijní program: Aplikovaná informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BSPAPIN1 BS P_APIN 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 19 předmětů
0
BSPAPIN2 BS P_APIN 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 20 předmětů
0
BSPAPIN3 BS P_APIN 3. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 18 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSPJAZYKYZK-APIN BS P jazyky zk APIN
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSPAPINV BS P_APIN volitelné předměty
0
BSPJAZYKYZAP BS P jazyky zap
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 180
Celkový počet kreditů 180
BS P_APIN 2. ročník [BSPAPIN2]

Zápis do kurzu 04APO1 se důrazně doporučuje až po získání zápočtu z 04APS2.Zápis do kurzu 04APA je podmíněn složením zkoušky z předmětu 04APS3.

BS P_APIN 3. ročník [BSPAPIN3]

Předmět 04API je důrazně doporučeno zapsat až po splnění zkoušek 04APOK a 04APAK.) Předmět 04APJP lze zapsat až po splnění všech zápočtů a zkoušek pěti semestrů 1.-3. ročníku studia angličtiny.Předmět 01BPAI2 lze zapsat až po složení zkoušky z předmětu 04APSK.

BS P_APIN volitelné předměty [BSPAPINV]

Státní jazykovou zkoušku z angličtiny lze absolvovat až po složení zkoušek ze všech kurzů, jejichž obsah je součástí.

BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023612.html