Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra informační bezpečnosti

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
NIE-KRY Advanced Cryptology anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MIE-KRY.16 Advanced Cryptology
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-AIB Algorithms of Information Security anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-AIB Algoritmy informační bezpečnosti česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
PI-ANM Aplikovaná numerická matematika ZK 4 3C ZK 4 3C Předmět je vypsán
BI-ASB.21 Aplikovaná síťová bezpečnost česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-ASB.21 Aplikovaná síťová bezpečnost česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BIE-TAB.21 Applications of Security in Technology anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ASB.21 Applied Network Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ZSB.21 Basics of System Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-BEZ Bezpečnost
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BIK-BEZ Bezpečnost
 
česky Z,ZK 6 13KP+4KC Předmět není vypsán
BIK-BEK Bezpečný kód
 
česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět není vypsán
BI-BEK.21 Bezpečný kód česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-BEK.21 Bezpečný kód česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BI-BEK Bezpečný kód
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
DD-BLO.23 Blockchain
 
anglicky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
NIE-BLO Blockchain anglicky Z,ZK 5 1P+2C Předmět je vypsán
NI-CTF Capture The Flag
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
BIE-KAB.21 Cryptography and Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MIE-KYB.16 Cybernality
 
anglicky ZK 5 2P Předmět není vypsán
MIE-KYB.1 Cybernality
 
anglicky ZK 3 2P Předmět není vypsán
BIE-EHA.21 Ethical Hacking anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-EHA Etické hackování
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BI-EHA.21 Etické hackování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-EHA.21 Etické hackování česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
NI-HCM Hacking mysli česky ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-HWB.16 Hardware Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-HWB Hardware Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-HWB.21 Hardware Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-HWB Hardware Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIK-HWB Hardwarová bezpečnost česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět není vypsán
BI-HWB.21 Hardwarová bezpečnost česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-HWB.21 Hardwarová bezpečnost česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
NI-HWB Hardwarová bezpečnost česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-HWB Hardwarová bezpečnost česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
MI-HWB.16 Hardwarová bezpečnost
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-HAS Human Factors in Cryptography and Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MIE-IBE Information Security
 
anglicky ZK 2 2P Předmět není vypsán
NI-IBE Informační bezpečnost
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
MI-IBE Informační bezpečnost
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
BIE-UKB.21 Introduction to Cybersecurity anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
BI-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
PI-KIK Kvantová informace a kryptografie
 
ZK 4 3C Předmět není vypsán
NI-KYB Kybernalita
 
česky ZK 5 2P Předmět není vypsán
MI-KYB.16 Kybernalita
 
česky ZK 5 2P Předmět není vypsán
MI-KYB.1 Kybernalita
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
BI-HAS Lidské faktory kryptografie a bezpečnosti
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-MKY Matematika pro kryptologii
 
česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
NI-MKY Matematika pro kryptologii česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
MI-MKY.16 Matematika pro kryptologii
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
NIE-MKY Mathematics for Cryptology anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
MIE-MKY.16 Mathematics for Cryptology
 
anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
NIE-SIB Network Security anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-SIB.16 Network Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-KRY Pokročilá kryptologie
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NI-KRY Pokročilá kryptologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MI-KRY.16 Pokročilá kryptologie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
MIE-REV.16 Reverse Engineering
 
anglicky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
NIE-REV Reverse Engineering anglicky Z,ZK 5 1P+2C Předmět je vypsán
NI-REV Reverzní inženýrství česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět je vypsán
MI-REV.16 Reverzní inženýrství
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
BIE-BEK Secure Code
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-BEK.21 Secure Code anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-BEZ Security
 
anglicky Z,ZK 6 2P+1R+1C Předmět není vypsán
MIE-SYB.16 System Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-SBF System Security and Forensics anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
BIE-SSB System and Network Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-SSB Systémová a síťová bezpečnost česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BI-SSB Systémová a síťová bezpečnost česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MI-SYB.16 Systémová bezpečnost
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NI-SBF Systémová bezpečnost a forenzní analýza česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-SIB Síťová bezpečnost česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MI-SIB.16 Síťová bezpečnost
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIK-TAB.21 Technologické aplikace bezpečnosti česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět není vypsán
BI-TAB.21 Technologické aplikace bezpečnosti česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
PI-ESC Vestavná bezpečnost ZK 4 3C Předmět je vypsán
BIK-ZSB.21 Základy systémové bezpečnosti česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BI-ZSB.21 Základy systémové bezpečnosti česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NI-UFA Úvod do digitální forezní analýzy česky Předmět je vypsán
BI-UKB.21 Úvod do kybernetické bezpečnosti česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
BIK-UKB.21 Úvod do kybernetické bezpečnosti česky Z,ZK 5 21KP+2KC Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra18106.html