Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kryptografie a bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-KAB.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Róbert Lórencz
Přednášející:
Róbert Lórencz
Cvičící:
Filip Kodýtek, František Kovář, Jaroslav Kříž, Róbert Lórencz, David Pokorný, Martin Šutovský, Jakub Tetera, Ivana Trummová
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Studenti porozumí matematickým základům kryptografie a získají přehled o současných šifrovacích algoritmech. Budou schopni používat kryptografické klíče a certifikáty v systémech, které jsou na nich založeny, a naučí se základům bezpečného použití symetrických a asymetrických kryptografických systémů a hešovacích funkcí v aplikacích. V rámci cvičení získají praktické dovednosti v používání standardních kryptografických metod s důrazem na bezpečnost a také se seznámí se základními postupy kryptoanalýzy.

Požadavky:

Vstupní znalosti: Znalost základů lineární algebry a diskrétní matematiky, základů teorie čísel a základních programovacích technik. Znalosti časových a paměťových složitostí.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy v kryptologii a počítačové bezpečnosti. Historické šifry.

2. Exponenciální šifra, zřízení společného klíče a problém diskrétního logaritmu.

3. Rozdělení šifer. Proudové šifry - RC4, A5/1, ChaCha20.

4. Blokové šifry - 3DES, AES, Twofish. Operační módy blokových šifer.

5. Hešovací funkce - SHA-x, HMAC.

6. Problém faktorizace a asymetrická kryptografie - šifry RSA, ElGamal.

7. Testovaní prvočíselnosti, Rabin-Millerův test, generování klíčů.

8. Bezpečnost kryptografických systémů z hlediska teorie informace a výpočetní složitosti.

9. Základy kryptografie eliptických křivek.

10. Pseudonáhodné a skutečně náhodné generátory.

11. Kvantová kryptografie a post-kvantová kryptografie.

12. Infrastruktura veřejného klíče.

13. IT bezpečnost.

Osnova cvičení:

1. Základy modulární aritmetiky (opakování), historické šifry.

2. Blokové šifry (Hillova, exponenciální šifra), Diffie-Hellman algoritmus.

3. Proudové šifry. Hašovací funkce.

4. Teorie informace (entropie, vzdálenost jednoznačnosti).

5. Blokové šifry (AES), operační módy.

6. Asymetrická kryptografie (RSA, ElGamal).

7. Generátory náhodných čísel. Testy prvočíselnosti.

8. Použití kryptografických knihoven.

9. Certifikáty. Šifrování TLS na síti.

10. Aktuální trendy v kryptografii.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti a praktické dovednosti týkající se kryptografických systémů a jejich použití. Studenti porozumí principům základních kryptografických algoritmů a seznámí se se základy bezpečného progranmování a IT bezpečnosti. Pro studenty je klíčové pochopení pojmu bezpečnosti v kontextu matematických principů kryptografikých primitiv a jejích použití v složitějších sytémech. Studenti v rámci cvičení získají praktické dovednosti v používaní standardních kryptografických metod s důrazem na bepečnost a také se seznámí se základními postupy kryptoanalýzy. Cílem předmětu je také naučit studenty základním pravidlům managementu bezpečnosti a seznamit je s normami a právními aspekty bezpečnosti.

Studijní materiály:

1. Padhye S., Sahu R. A., Saraswat V. : Introduction to Cryptography. CRC Press, 2018. ISBN 9781138071537.

2. Aumasson J.-P. : Serious Cryptography. A Practical Introduction to Modern Encryption. No Starch Press, 2017. ISBN 978-1593278267.

3. Rosen K. H. : Elementary Number Theory (5th Edition). Addison Wesley, 2004. ISBN 321237072.

4. Sadler T. L. : Cybersecurity for Everyone: Securing Your Home or Small Business Network. Signalman Publishing, 2014. ISBN 9781940145365.

5. Paar CH., Pelzl J. : Understanding Cryptography. Springer, 2009. ISBN 3642446498.

Poznámka:

Chybí webová strana předmětu

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TK:BS
Lórencz R.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TH:A-1142
Kříž J.
16:15–17:45
(paralelka 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kříž J.
18:00–19:30
(paralelka 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost T9:105
Lórencz R.
16:15–17:45
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna
St
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
07:30–09:00
(paralelka 3)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
09:15–10:45
(paralelka 4)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Pokorný D.
11:00–12:30
(paralelka 5)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Pokorný D.
12:45–14:15
(paralelka 6)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kříž J.
18:00–19:30
(paralelka 7)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost T9:351
Trummová I.
09:15–10:45
(paralelka 19)
Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:351
Trummová I.
11:00–12:30
(paralelka 20)
Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost TH:A-1142
Kříž J.
16:15–17:45
(paralelka 21)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
Čt
místnost TH:A-1142
Tetera J.
07:30–09:00
(paralelka 8)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
09:15–10:45
(paralelka 9)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
11:00–12:30
(paralelka 10)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab

místnost TH:A-1142
Trummová I.
07:30–09:00
(paralelka 11)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Trummová I.
09:15–10:45
(paralelka 12)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Trummová I.
11:00–12:30
(paralelka 13)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
12:45–14:15
(paralelka 14)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Pokorný D.
14:30–16:00
(paralelka 15)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Pokorný D.
16:15–17:45
(paralelka 16)
Thákurova 7 (budova FSv)
Apple lab
místnost T9:303
Kodýtek F.
11:00–12:30
(paralelka 22)
Dejvice
NBFIT PC ucebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6548706.html