Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BEK PVP 6. semestr od 17/18

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U16C5302 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci česky Předmět je vypsán
U04E0202 Business Correspondence anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U16E0101 Corporate Social Responsibility anglicky Předmět je vypsán
U04E0204 Critical Thinking anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U16E0102 Cross-cultural Management anglicky Předmět je vypsán
U16C5402 Design a brand management česky Předmět je vypsán
U65C6101 Dotační management česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
U16C6101 Etiketa pro manažery česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
U51C5401 Leadership a vzdělávání zaměstnanců česky Předmět je vypsán
U63C0201 Makroekonomická analýza
 
česky Předmět není vypsán
U16C6104 Malé a střední podnikání
 
česky Předmět není vypsán
U63C5302 Manažerské nástroje a propočty česky Předmět je vypsán
U16C5401 Marketingový výzkum česky Předmět je vypsán
U04E0201 Networking in English anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U65C5301 Pracovní právo česky Předmět je vypsán
U04E0203 Presentation Skills anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U16C6102 Prezentační dovednosti česky Předmět je vypsán
U65C6301 Právní aspekty ochrany spotřebitele česky Předmět je vypsán
U16E0501 Talent Management anglicky Předmět je vypsán
U88E0201 Vybrané otázky managementu podniku A-1
 
anglicky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U88E0202 Vybrané otázky managementu podniku A-2
 
anglicky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U88E0203 Vybrané otázky managementu podniku B-1 anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U88E0204 Vybrané otázky managementu podniku B-2
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U66C0103 Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U88E0205 Zahraniční praxe anglicky Předmět je vypsán
U63C4303 Účetnictví v České republice česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012705-PVP-BEK_6.S.OD17_18.html