Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Networking in English

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04E0201 ZK 3 0P+2C anglicky
Přednášející:
Eva Císlerová (gar.)
Cvičící:
Eva Císlerová (gar.)
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Cílem předmětu je osvojení a rozvoj jazykových dovedností a komunikačních strategií umožňujících efektivní orientaci v široké škále problémů s ohledem na typické situace v kontextu business networkingu (sebe-prezentace a sebe-propagace, personal branding, tvoření sítě kontaktů, navazování kontaktu s lidmi, kteří mohou pomoci rozvinout a prohlubovat obchodní vztahy či kariérní šance). Důraz je kladen na praktickou aplikaci dané problematiky v rámci obchodní angličtiny pomocí jazykové analýzy, systematického rozvoje slovní zásoby, bezpečného osvojení vybraných gramatických jevů, cíleného nacvičování typických vzorových situací, práce ve skupinách a poskytování individuální zpětné vazby.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Co je Networking?

2. Personal Summary/Business Profile,

3. (Obchodní) Pitch

4. Self-presenting: životopis v AJ

5. Formální a neformální jazyk, humor, společenská tabu, working the room;

6. Self-presenting/Online Presence: LinkedIn

7. Socializing: Managing Small Talk & Active Listening; Business Contacts, Working Your Contacts

8. Socializing: Personal Branding and Business Etiquette

9. Managing Networking Situations

10. Managing the Follow-up; Student Presentations

11. Pre-test revision/Final Test

Osnova cvičení:

1.Úvod do problematiky networkingu, základní pojmy

2.Tvoření otázek a jejich typologie, intonace a srozumitelnost v ústním projevu

3.Jazyk a strategie vedení rozhovorů

4.Sebe-prezentace (self-marketing) a etiketa v obchodním styku

5.Práce se sociálními médii (email, Facebook, LinkedIn)

6.Jazyk a strategie navrhování, vysvětlování a přesvědčování: vyjednávání, zpětná vazba a shrnutí)

7.Formální a neformální jazyk v kontextu obchodní a společenské interakce, jazyk idiomatický i diplomatický

8.Prezentační dovednosti v AJ: od veřejného projevu k ?výtahovým prezentacím? (elevator pitch)

9.Základy interkulturních kompetencí

10.Závěrečný test

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. navazovat, udržovat a rozvíjet obchodní a společenské kontakty v cizím jazyce

. volit a aplikovat vhodné jazykové nástroje s ohledem na daný kontext a situaci, a to jak v osobním styku, tak s využitím ICT

. používat širokou škálu komunikačních strategií v mluveném i psaném projevu

. analyzovat diskurs a komunikační strategie v pracovním styku

Studijní materiály:
Poznámka:

Výuka probíhá v anglickém jazyce

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=4248
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:203
Císlerová E.
14:15–15:45
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
Út
místnost DEJ:402
Císlerová E.
14:15–15:45
(paralelka 102)
Dejvice
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:203
Císlerová E.
14:15–15:45
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5131206.html