Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Business Correspondence

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04E0202 ZK 3 0P+2C anglicky
Přednášející:
Eva Císlerová (gar.)
Cvičící:
Eva Císlerová (gar.)
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Cílem předmětu je pomoci studentům zdokonalit se v psané komunikaci v anglickém jazyce, zejména v psaní emailů, které jsou nejčastějším způsobem obchodní korespondence. Kurz je zaměřen na studenty se znalostí anglického jazyka na úrovni B1 a B2. V seminářích se budou probírat témata z oblasti businessu, bude obsahovat procvičování různých stylů psaní emailů, ale i konsolidovat jazykové dovednosti studentů, například formální a neformální registr, ustálená slovní spojení, strukturu vět, interpunkci, atd. Kurz je též zaměřen na odstranění nejčastějších chyb v angličtině. Díky tomuto kurzu budou studenti schopni se srozumitelně vyjadřovat písemnou formou v anglickém jazyce.

Požadavky:

Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích

Absolvování závěrečného testu online (MS Teams)

Písemná příprava na semináře

Docházka (75%)

Osnova přednášek:

Session 1 Introduction, U1 (CtC)

Session 2 U2 (CtC) Email structure; Attachments

Session 3 U7 (CtC) Formal/informal style; U5 (CtC) Apologies

Session 4 U3 (CtC) Giving news; Punctuation

Session 5 Being indirect and polite (EE 29, 30);Common mistakes (EE15)

Session 6 TEST online (MS Teams)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. komunikovat v angličtině pomocí emailů týkajících se jejich pracovních témat

. vhodně používat formální a neformální registr

. vyhnout se/vysvětlit nedorozumění v jejich písemném projevu

. používat vhodné jazykové struktury

Studijní materiály:

ISBN10: 1405012943 Email English Paul Emmerson 2013

ISBN-10: 0130897922 Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing Lin Lougheed 2003

ISBN-10: 0194572137 Oxford Handbook of Commercial Correspondence A. Ashley 2007

ISBN 9780521532891 English Grammar In Use Raymond Murphy 2004

ISBN 978-80-87062-52-4 Anglický slovník Lingea Lexicon 5

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5131306.html