Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Presentation Skills

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04E0203 ZK 3 0P+2C anglicky
Přednášející:
Eva Císlerová (gar.), Svatava Švihlíková (gar.)
Cvičící:
Eva Císlerová (gar.), Svatava Švihlíková (gar.)
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Studenti si osvojí zásady verbální, neverbální a paraverbální komunikace a hlavní zásady prezentačních a komunikačních strategií. Studenti si procvičí tyto poznatky praktickým nácvikem. Studenti dostávají zpětnou vazbu v podobě autoreflexe, „peer-review“ a připomínek lektora. a komunikačních strategií v angličtině. Požadovaná vstupní jazyková úroveň je B1 až B2.

Požadavky:

Požadovaná vstupní jazyková úroveň je B1 až B2.

Zápočet je udělován za aktivní účast na seminářích, včetně provádění úkolů a cvičení, za realizaci minimálně jednoho hlavního řečnického projevu (prezentace) a poskytování hodnocení a zpětné vazby ostatním studentům. Bezchybné zvládnutí jazykolamů. Min. účast 80%.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy a principy prezentací

2. Verbální komunikace

3. Neverbální komunikace - řeč těla

4. Paraverbální komunikace a práce s hlasem

5. Rétorika, zdokonalování jazykových schopností

6. Vizuální pomůcky

7. Praktické prezentační dovednosti

8. Zvládání trémy

9. Otázky a odpovědi

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvíjet prezentační dovednosti studentů tak, aby se zvýšila přesvědčivost jejich mluveného projevu a rozvinula schopnost efektivně komunikovat a zejména prezentovat v rámci obchodních a pracovních vztahů.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. přesvědčivě vyjadřovat myšlenky, názory a postoje

. strukturovaně popsat a prezentovat fakta

. adekvátně reagovat na dotazy

. přesvědčivě členit promluvu s použitím verbálního a nonverbálního vyjadřování

Studijní materiály:

dostupné v Moodle

doporučená literatura:

Reynolds, Garr. (2011):Presentation Zen

Hancock, M. (2012) English Pronunciation in Use,

Duarte, N. (2008): Slide:ology

DeVito, J. (1976) : The interpersonal communication book.

Nollke, C. (2011): Präsentieren.

Goleman, D. (2011) The brain and emotional intelligence: new insights.

Poznámka:
Další informace:
http://moodle-vyuka.cvut.cz Presentation skills
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost DEJ:203
Švihlíková S.
09:00–10:30
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:203
Švihlíková S.
10:45–12:15
(paralelka 102)
Dejvice
Učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5145806.html