Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Presentation Skills

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04E0203 ZK 3 0P+2C anglicky
Přednášející:
Eva Císlerová (gar.)
Cvičící:
Eva Císlerová (gar.)
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Cílem předmětu je systematické upevnění a prohloubení jazykových dovedností a prezentačních a komunikačních strategií v angličtině. Požadovaná vstupní jazyková úroveň je B1 až B2.

Požadavky:

Požadovaná vstupní jazyková úroveň je B1 až B2.

Osnova přednášek:

1. Co tvoří dobrou prezentaci v angličtině?

2. Příprava a předvedení - rozbor vlastních předpokladů před prezentací

3. Stavba a organizace

4. Kontext a možné komplikace

5. Jazyk a přesvědčivé vystupování

6. Jazyk a role příběhu

7. Power point a jiné nástroje

8. Poslech a prezentace nanečisto

9. Podklady pro posluchače

10. Nejistota a neverbální komunikace

11. Interakce s publikem, umění odpovídat na dotazy a komunikace s aktivními posluchači

12. Modelové situace a jak se vyhnout nejčastějším chybám

13. Opakování, závěrečné prezentace

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. aplikovat a zpřesnit vhodné jazykové prostředky (gramatické, lexikální, funkční) s ohledem na daný kontext

. přesvědčivě vyjadřovat myšlenky, názory a postoje

. strukturovaně popsat a prezentovat fakta

. adekvátně reagovat na dotazy

. přesvědčivě členit promluvu s použitím verbálního a nonverbálního vyjadřování

Studijní materiály:

dostupné v Moodle

doporučená literatura:

Grussendorf, M. (2008): English for Presentations

Reynolds, Garr. (2011):Presentation Zen

Hancock, M. (2012) English Pronunciation in Use,

Duarte, N. (2008): Slide:ology

http://www.kent.ac.uk/careers/presentationskills.htm

Poznámka:
Další informace:
http://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=111
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5145806.html