Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Účetnictví v České republice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C4303 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku účetního výkaznictví podle aktuálně platných pravidel v ČR.

Požadavky:

znalost základů účetnictví

Osnova přednášek:

Harmonizace účetnictví

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Zásoby

Finanční majetek

Zúčtovací vztahy

Vlastní kapitál

Účetní uzávěrka

Účetní závěrka

Osnova cvičení:

Harmonizace účetnictví

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Zásoby

Finanční majetek

Zúčtovací vztahy

Vlastní kapitál

Účetní uzávěrka

Účetní závěrka

Cíle studia:

* porozumět oceňování stálých a oběžných aktiv

* vyčíslit splatnou a odloženou daň

* sestavit účetní výkazy

* zanalyzovat informační potenciál přílohy k účetní závěrce

Studijní materiály:

Kolektiv autorů (2019). MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019. Praha: Wolters Kluwer.

Strouhal, J. a kol. (2016). Zveřejňování obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer.

Strouhal, J. (2020). Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. Praha: Wolters Kluwer.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5453606.html