Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Critical Thinking

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04E0204 ZK 3 0P+2C anglicky
Přednášející:
Eva Císlerová (gar.), Ondřej Galuška
Cvičící:
Eva Císlerová (gar.), Ondřej Galuška
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Cílem předmětu je osvojení argumentačních, analytických a komunikačních dovedností a technik, s cílem efektivně řešit komplexní problémy pomocí základních metod usuzování a vyvozování. Studenti se seznámí se základními teoretickými východisky, hlavní důraz je však kladen na praktická cvičení s pomocí případových studií a myšlenkových experimentů zaměřených na vybraná socioekonomická a politická témata. Kurz rozvíjí jazykové, argumentační, formulační a kompoziční dovednosti v AJ, schopnost pracovat ve skupině a účelně nakládat s informacemi získané v rámci tohoto kurzu jsou využitelné v ostatních předmětech vysokoškolského kurikula.

Požadavky:

Aktivní účast, prezentace, závěrečný test

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky kritického myšlení, požadavky k získání zápočtu

četba: CT 01 Critical Thinking Introduction

2. Základní pojmy

četba: CT 02 Bowel Concepts

CT 03 Swatridge Exemplar Arguments

3. Dedukce; Výroky a argumenty

četba: CT 02 Bowel Concepts

CT 03 Swatridge Exemplar Arguments

4. Indukce; Základní typy důkazů a jejich struktura

četba: CT 04 Syllogisms Capaldi

5. Přesnost argumentace, zavádějící a vágní argumenty

četba: CT 05 Bowel Ambiguity Persuasiveness

6. Důvěryhodnost argumentů

četba: CT 05 Bowel Ambiguity Persuasiveness

7. Rétorika a argumentace

četba: CT 06 Rhetoric

8. Teorie médií, hoaxy

četba: CT 07 McLuhan

9. Moderní mýty a post-pravda

četba: CT 08 Barthes

10. Klamavá argumentace 1

četba: CT 09 Bowel Rhetorical Ploys and Fallacies

11. Klamavá argumentace 2

četba: CT 10 Bowel Fallacies 2

12. Grandstanding: zneužívání mravního jazyka

četba: CT 11

13. Závěrečný test (písemná práce)

V případě nutnosti uskutečnit zkoušku online bude kurz zakončen online testem prostřednictvím vhodné LMS platformy (např. Moodle) a ústní zkouškou, která se uskuteční online.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

• systematicky třídit, analyzovat, vyhodnocovat a shromažďovat informace

• předkládat racionální a logicky správné argumenty na podporu svých tvrzení

• kreativně řešit zadané úkoly a efektivně spolupracovat v týmu

• kriticky reflektovat myšlenkové procesy své i ostatních

Studijní materiály:

Swatridge, C. Oxford Guide to Effective Argument and Critical Thinking. Oxford: OUP, 2014.ISBN 987-0-19-967172-4

Murray, R. M., Kujundzic, N. Critical Reflection: A Textbook for Critical Thinking. McGill-Queen's University Press; April 2005. ISBN: 0-7735-2879-2.

Bowell, T. Critical Thinking: A Concise Guide. London: Routledge, 2007. ISBN: 978-0-415-47182-4.

Fisher, A. Critical Thinking: An Introduction. Cambridge: CUP, 2011. ISBN: 978-1-107-40198-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:203
Císlerová E.
12:30–14:00
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
Út
místnost DEJ:203
Císlerová E.
10:45–12:15
(paralelka 102)
Dejvice
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:203
Císlerová E.
Galuška O.

12:30–14:00
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5145906.html