Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Critical Thinking

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04E0204 ZK 3 0P+2C anglicky
Přednášející:
Eva Císlerová (gar.), Ondřej Galuška
Cvičící:
Eva Císlerová (gar.), Ondřej Galuška
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Cílem předmětu je osvojení argumentačních, analytických a komunikačních dovedností a technik, s cílem efektivně řešit komplexní problémy pomocí základních metod usuzování a vyvozování. Studenti se seznámí se základními teoretickými východisky, hlavní důraz je však kladen na praktická cvičení s pomocí případových studií a myšlenkových experimentů zaměřených na vybraná socioekonomická a politická témata. Kurz rozvíjí jazykové, argumentační, formulační a kompoziční dovednosti v AJ, schopnost pracovat ve skupině a účelně nakládat s informacemi získané v rámci tohoto kurzu jsou využitelné v ostatních předmětech vysokoškolského kurikula.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Osnova cvičení (česky)

1. Úvod do problematiky kritického myšlení, požadavky k získání zápočtu

2. Základní pojmy; případová studie č.1

3. Výroky a argumenty; případová studie č.1

4. Základní typy důkazů a jejich struktura, případová studie č.2

5. Přesnost argumentace, zavádějící a vágní argumenty, případová studie č.2

6. Cvičný test (písemná práce) a jeho vyhodnocení

7. Důvěryhodnost argumentů, případová studie č.3

8. Rétorika a argumentace, případová studie č.3

9. Rétorika a argumentace, případová studie č.3

10. Cvičný test (písemná práce) a jeho vyhodnocení

11. Klamavá argumentace, případová studie č. 4

12. Klamavá argumentace, případová studie č. 4

13. Klamavá argumentace, případová studie č. 4

14. Závěrečný test (písemná práce)

V případě nutnosti uskutečnit zkoušku online bude kurz zakončen online testem prostřednictvím vhodné LMS platformy (např. Moodle) a ústní zkouškou, která se uskuteční online.

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. systematicky třídit, analyzovat, vyhodnocovat a shromažďovat informace

. předkládat racionální a logicky správné argumenty na podporu svých tvrzení

. kreativně řešit zadané úkoly a efektivně spolupracovat v týmu

. kriticky reflektovat myšlenkové procesy své i ostatních

Studijní materiály:

Primary sources:

Štefl, M. Critical Thinking. Studijní opora oddělení Jazykových studií ČVUT MÚVS.

Secondary sources:

Swatridge, C. Oxford Guide to Effective Argument and Critical Thinking. Oxford: OUP, 2014.ISBN 987-0-19-967172-4

Murray, R. M., Kujundzic, N. Critical Reflection: A Textbook For Critical Thinking. McGill-Queen's University Press; April 2005. ISBN: 0-7735-2879-2.

Bowell, T. Critical Thinking: A Concise Guide. London: Routledge, 2007. ISBN: 978-0-415-47182-4.

Fisher, A. Critical Thinking: An Introduction. Cambridge: CUP, 2011. ISBN: 978-1-107-40198-3.

Poznámka:

Výuka probíhá v anglickém jazyce

Další informace:
http://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=142
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:203
Císlerová E.
12:30–14:00
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
Út
místnost DEJ:203
Císlerová E.
10:45–12:15
(paralelka 102)
Dejvice
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5145906.html