Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pracovní právo

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U65C5301 ZK 3 2P+0C česky
Přednášející:
Otakar Schlossberger (gar.)
Cvičící:
Otakar Schlossberger (gar.)
Anotace:

Pracovně-právní vztahy - vznik, změna a zánik, bezpečnost práce, kolektivní vyjednávání.

Požadavky:

Student vykonává zkoušku, která se skládá z testu, který prověřří jeho znalosti a dovednosti. Z počtu dosažených bodů je pro vykonání zkoušky nutno splnit min. 60 %. Zkouška je vykonávána přes MS Teams ve stanovených termínech, příp. kontaktní test, bude-li to umožněno.

Osnova přednášek:

1.Předmět pracovního práva, jeho postavení v systému práva, prameny právní úpravy, pracovněprávní vztahy a skutečnosti.

2. Vznik pracovního poměru 4. Změny pracovního poměru, ukončení pracovního poměru.

3.Pracovní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

4.Pracovní doba a doby odpočinku, dovolená.

5.Mzda a plat.

6.Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele.

7.Daňové a sociální aspekty pracovně-právních vztahů.

8.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

9.Odpovědnost v pracovním právu se zaměřením na odpovědnost zaměstnance za škodu, odpovědnost zaměstnavatele za škodu.

10.Zákaz diskriminace a péče o zaměstnance.

11.Kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouvy.

12.Zprostředkování zaměstnání (agenturní činnost) a právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

13.Zaměstnávání cizinců, kontrolní činnost.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vymezením pojmu pracovního práva, jeho genezí a postavením v rámci právního systému, ale zejména s platnou právní úpravou jednotlivých institutů pracovního práva v České republice (pracovní poměr, odpovědnostními vztahy, vztahy založenými dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr apod.). Částečně bude osvětlena problematika bezpečnosti práce na pracovišti.Po absolvování tohoto předmětu by měl být student schopen řešit pro pracovněprávní vztahy typické situace, uvést správný právní postup a své řešení s odkazem na platnou právní úpravu a svůj postup zdůvodnit.

Studijní materiály:

(P) BĚLINA,, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. Praha: C.H.Beck, 2017.

(P) VYSOKAJOVÁ, Margerita. Pracovní právo. první. Praha: VŠFS, 2018. 110 s. ISBN 978-80-7408-158-3.

(D) KOCOUREK, Jiří a Tomáš DOBŘICHOVSKÝ. Pracovní právo pro praxi. In Právní praxe. Vydání první. 313 stran. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-616-6.

(D) SPIRIT, Michal. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-189-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost

07:15–08:45
(přednášková par. 1)
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5131906.html