Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

katedra telekomunikační techniky

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE2M32PRS Access Networks
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2M32PRSA Access Networks anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
AE0M32PST Advaced Network Technologies
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2M32PST Advanced Networking Technologies anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
XP32AKR Aplikovaná kryptografie česky ZK 4 4P + 0S Předmět je vypsán
AE2M32VAD Applications Development and DSP anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět je vypsán
AE8M32AQT Applied Queueing Theory
 
anglicky Z,ZK 6 3P + 1C Předmět není vypsán
XP32ATS Architektury telekomunikačních sítí
 
česky ZK 4 2P + 0S Předmět není vypsán
AE8M32AVL Audio-Video Processing Lab
 
anglicky Z 2 0P + 2L Předmět není vypsán
32BBB BBB, toto je fiktivní předmět česky NIC 2+2s NIC 2+2s Předmět je vypsán
AE8B32BAP Bachelor Project
 
anglicky Z 9 0P + 7S Předmět není vypsán
AE0B32BAP Bachelor Project
 
anglicky Z 20 0P + 28S Předmět není vypsán
AE2B32BAP Bachelor Project
 
anglicky Z 20 0P + 28S Předmět není vypsán
A8B32BAP Bakalářská práce
 
Z 9 0P + 7S Předmět není vypsán
AD0B32BAP Bakalářská práce
 
Z 20 0P + 28S Předmět není vypsán
A0B32BAP Bakalářská práce
 
Z 20 0P + 28S Předmět není vypsán
B2M32BTSA Bezdrátové technologie česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
B2M32BTS Bezdrátové technologie a senzorové sítě
 
česky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
B2M32MKS Buňkové mobilní sítě
 
česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
AE2M32RKP Communication Processes Control
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
AE2B99KOS Communication Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
AE0M32KMP Communications and Media Law anglicky Z,ZK 4 2P + 2C Z,ZK 4 2P + 2C Předmět není vypsán
AE4B32PKS Computer and Communication Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
BE4B32PKS Computer and Communication Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
BE5B32PKS Computer and Communication Networks anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
AE0M32PRD Data Communication Means
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2B32DATA Data Networks
 
anglicky KZ 5 2P + 2L KZ 5 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2B32DAT Data Networks anglicky Z,ZK 4 2P + 2L Z,ZK 4 2P + 2L Předmět je vypsán
AE8B32DNT Data Networks Theory
 
anglicky Z,ZK 5 3P + 1L Předmět není vypsán
AE2B32DAT Data networks
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
B2B32DATA Datové sítě česky KZ 5 2P + 2L Předmět je vypsán
BD5B32DAT Datové sítě česky Z,ZK 4 14P + 6L Předmět je vypsán
B2B32DAT Datové sítě
 
česky Z,ZK 4 2P + 2L Předmět není vypsán
AD2B32DAT Datové sítě
 
česky Z,ZK 5 14P + 6C Předmět není vypsán
BE2M32DMT Diagnostics and Measurement in Telecommunications
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
B2M32DMT Diagnostika a měření v telekomunikacích česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
B2M32DSA Diagnostika síťových aplikací
 
česky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
B2M32DSAA Diagnostika síťových aplikací česky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
AE2B99DIT Digital Engineering
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
AE8B32DSP Digital Signal Processing
 
anglicky Z,ZK 5 3P + 1L Předmět není vypsán
AE8B32DCL Digital Signal Processing and Communication Laboratory
 
anglicky Z 2 0P + 2C Předmět není vypsán
BE2M32DZS Digital Signal Processing in Telecommunication anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2M32DZSA Digital Signal Processing in Telecommunication
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2B32DIT Digital Technique anglicky Z,ZK 4 2P + 2L Z,ZK 4 2P + 2L Předmět je vypsán
XP32DSS Digitální spojovací systémy
 
česky ZK 4 2P + 0S Předmět není vypsán
XP32DIS Digitální sítě
 
česky ZK 4 3P + 0S Předmět není vypsán
XP32DSI Digitální sítě integrovaných služeb
 
česky ZK 4 2P + 0S Předmět není vypsán
QB-DIT Digitální technika
 
Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
B2B32DITA Digitální technika česky KZ 4 2P + 2L Předmět je vypsán
BD5B32DIT Digitální technika česky Z,ZK 4 1P + 1L Předmět je vypsán
B2B32DIT Digitální technika
 
česky Z,ZK 4 2P + 2L Předmět není vypsán
AD2B99DIT Digitální technika
 
česky Z,ZK 5 14P + 6L Předmět není vypsán
A8B32DSP Digitální zpracování signálu česky Z,ZK 5 3P + 1L Předmět je vypsán
XP32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích
 
česky ZK 4 4P + 0S Předmět není vypsán
B2M32DZSA Digitální zpracování signálů v telekomunikacích česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
B2M32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích
 
česky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
XP32DKS Dimenzování komunikačních sítí česky ZK 4 2P + 2C+ 2D Předmět je vypsán
AE0M32DIP Diploma project
 
anglicky Z 25 0P + 36S Předmět není vypsán
AE2M32DIP Diploma project
 
anglicky Z 25 0P + 36S Předmět není vypsán
AD0M32DIP Diplomová práce
 
Z 25 0P + 36S Předmět není vypsán
A0M32DIP Diplomová práce
 
Z 25 0P + 36S Předmět není vypsán
B2M32DSVA Distribuované systémy a výpočty česky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
B2M32DSV Distribuované systémy a výpočty
 
česky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
BD6B32DSV Distribuované systémy a výpočty
 
Z,ZK 5 14P + 6C Předmět není vypsán
B6B32DSV Distribuované systémy a výpočty Z,ZK 5 2P + 2L + 4D Předmět je vypsán
BE2M32DSV Distributed Computing
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
BE2M32DSVA Distributed Computing
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
XP32EKT Elektromagnetická kompatibilita teleinformatických systémů
 
česky ZK 4 3P + 0S Předmět není vypsán
AE0M32ZST Fundamentals of Network Technologies
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
XP32IAT Implementace algoritmů DSP v telekomunikacích
 
česky ZK 4 2P + 0S Předmět není vypsán
AE2M32IND Individual Project anglicky KZ 6 0P + 4S KZ 6 0P + 4S Předmět je vypsán
AE2B32IND Individual Project anglicky KZ 3 0P + 4C KZ 3 0P + 4C Předmět je vypsán
A2M32IND Individuální projekt
 
česky KZ 6 0P + 4S KZ 6 0P + 4S Předmět není vypsán
AD2B32IND Individuální projekt
 
česky KZ 3 0P + 4S KZ 3 0P + 4S Předmět není vypsán
AD2M32IND Individuální projekt
 
česky KZ 6 0P + 4S KZ 6 0P + 4S Předmět není vypsán
A2B32IND Individuální projekt
 
česky KZ 3 0P + 4S KZ 3 0P + 4S Předmět není vypsán
BE2M32IBEA Information Security anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
BE2M32IBE Information Security anglicky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět je vypsán
B2M32IBEA Informační bezpečnost česky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
B2M32IBE Informační bezpečnost
 
česky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
AD0M32IBE Informační bezpečnost
 
česky KZ 5 14P + 6C Předmět není vypsán
AE8B32IES Introduction to Electronic Systems
 
anglicky Z 2 0P + 2L Předmět není vypsán
A0M32KMP Komunikační a mediální právo česky Z,ZK 4 2P + 2C Předmět je vypsán
AD2B99KOS Komunikační systémy
 
česky Z,ZK 6 14P + 6L Předmět není vypsán
QB-KMS Komunikační sítě
 
Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
B0B32KTI Komunikační technologie pro IoT
 
česky Z,ZK 5 2P + 2L + 2D Předmět není vypsán
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení česky KZ 4 2P + 2L Předmět je vypsán
B6B32KAB Kryptografie a bezpečnost Z,ZK 5 2P + 2L + 2D Předmět je vypsán
BD6B32KAB Kryptografie a bezpečnost Z,ZK 5 14P + 6C Předmět je vypsán
B0M32KSB Kryptografie a síťová bezpečnost
 
česky Z,ZK 6 2P+2L+4D Předmět není vypsán
A7B32KBE Kódy a bezpečnost
 
česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
AD7B32KBE Kódy a bezpečnost
 
česky Z,ZK 6 14P + 6C Předmět není vypsán
A8B32DCL Laboratoř digitálního zpracování signálu a komunikací
 
česky Z 2 0P + 2C Předmět není vypsán
A8M32AVL Laboratoř zpracování audio-video signálů česky Z 2 0P + 2L Předmět je vypsán
AE2M32MKS Mobile Communication Networks
 
anglicky Z,ZK 4 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2M32MKSA Mobile Networks anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
BE2M32MKS Mobile Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
AD2M32MKS Mobilní komunikační sítě
 
česky Z,ZK 4 14P + 6L Předmět není vypsán
A2M32MKS Mobilní komunikační sítě
 
česky Z,ZK 4 2P + 2L Předmět není vypsán
QM-MKS Mobilní komunikační sítě
 
Z,ZK 4 2P + 2L Předmět není vypsán
XP32MOS Mobilní sítě anglicky ZK 4 2P + 2C Předmět je vypsán
AE2M32MDS Modeling and Dimensioning of Networks
 
anglicky Z,ZK 6 3P + 1L Předmět není vypsán
A2M32MDS Modelování a dimenzování sítí
 
česky Z,ZK 6 3P + 1L Předmět není vypsán
AD2M32MDS Modelování a dimenzování sítí
 
česky Z,ZK 6 21P + 3L Předmět není vypsán
BE2M32DSA Network Application Diagnostics
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
BE2M32DSAA Network Application Diagnostics anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
AE2B32SOS Network Operating Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
BE6B32SOS Network Operating Systems anglicky Z,ZK 5 2P + 2L + 2D Předmět je vypsán
AE8M32NOP Network Optimization
 
anglicky Z,ZK 5 4P + 0C Předmět není vypsán
AE2B32PPS Network Planning and Operation
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
BE2B32PPS Network Planning and Operation
 
anglicky Z,ZK 4 2P + 2C Z,ZK 4 2P + 2C Předmět není vypsán
BE2B32STE Network Technologies
 
anglicky Z,ZK 4 2P + 2C Z,ZK 4 2P + 2C Předmět není vypsán
XP32NMR Numerické metody řešení elektromagnetických úloh česky ZK 4 4P + 0S Předmět je vypsán
A0B32ODV Ochrana duševního vlastnictví česky KZ 4 3P + 0S Předmět je vypsán
XP32ODV Ochrana duševního vlastnictví česky ZK 4 2P + 0S Předmět je vypsán
AE2M32OSS Optical Systems and Networks
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2M32OSS Optical Systems and Networks anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
XP32OSY Optické systémy
 
česky ZK 4 4P + 0S Předmět není vypsán
A2M32OSS Optické systémy a sítě
 
česky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
B2M32OSS Optické systémy a sítě česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
AD2M32OSS Optické systémy a sítě
 
česky Z,ZK 5 14P + 6L Předmět není vypsán
A8M32NOP Optimalizace sítí česky Z,ZK 5 4P + 0C Předmět je vypsán
B2B32PPS Plánování a provozování sítí česky Z,ZK 4 2P + 2C Předmět je vypsán
AD2B32PPS Plánování a provozování sítí
 
česky Z,ZK 6 14P + 6C Předmět není vypsán
XP32IATA Pokročilé metody číslicového zpracování signálů a filtrace česky ZK 4 2P + 2C Předmět není vypsán
B2M32PST Pokročilé síťové technologie česky Z,ZK 6 2P + 2C + 4D Předmět je vypsán
BD6B32ST2 Pokročilé síťové technologie
 
Z,ZK 5 14P + 6C Předmět není vypsán
B6B32ST2 Pokročilé síťové technologie Z,ZK 5 2P + 2C + 4D Předmět je vypsán
AD0M32PST Pokročilé síťové technologie
 
česky Z,ZK 5 14P + 6L Předmět není vypsán
B4B32PKS Počítačové a komunikační sítě česky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
AD4B32PKS Počítačové a komunikační sítě
 
česky Z,ZK 6 14P + 6C Předmět není vypsán
BD6B32PSI Počítačové sítě Z,ZK 5 14P + 6C Předmět je vypsán
B6B32PSI Počítačové sítě Z,ZK 5 2P + 2C + 3D Předmět je vypsán
AE2B32PRI Programming anglicky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět je vypsán
AD2B32TPR Projekt v týmu
 
česky KZ 3 0P + 3S Předmět není vypsán
A2B32TPR Projekt v týmu
 
česky KZ 3 0P + 3C Předmět není vypsán
AD0M32PRD Prostředky datové komunikace
 
česky Z,ZK 5 14P + 6L Předmět není vypsán
A0M32PRD Prostředky datové komunikace česky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět je vypsán
XP32PPV Přenos po vedeních
 
česky ZK 4 4P + 0C Předmět není vypsán
AD2B32PSS Přenosové systémy a sítě
 
česky Z,ZK 6 14P + 6L Předmět není vypsán
B2M32PRS Přístupové sítě
 
česky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
B2M32PRSA Přístupové sítě česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
BE2M32THO Queueing Theory
 
anglicky Z,ZK 5 3P + 1L Předmět není vypsán
BE2M32THOA Queueing Theory anglicky Z,ZK 6 3P + 1L Předmět není vypsán
XP32SDS Synchronizace digitálních sítí
 
česky ZK 4 2P + 0S Předmět není vypsán
A2B32SOS Síťové operační systémy
 
česky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
BD6B32SOS Síťové operační systémy
 
Z,ZK 5 14P + 6C Předmět není vypsán
B6B32SOS Síťové operační systémy Z,ZK 5 2P + 2L + 2D Předmět je vypsán
AD2B32SOS Síťové operační systémy
 
česky Z,ZK 6 14P + 6C Předmět není vypsán
B2B32STE Síťové technologie česky Z,ZK 4 2P + 2C Předmět je vypsán
AE2B32TPR Team Project
 
anglicky KZ 3 0P + 3C Předmět není vypsán
AE1M32TSY Telecommunication Systems
 
anglicky Z,ZK 4 2P + 2L Předmět není vypsán
AE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks anglicky KZ 4 2P + 2L KZ 4 2P + 2L Předmět je vypsán
AD1M32TSY Telekomunikační systémy
 
česky Z,ZK 4 14P + 6L Předmět není vypsán
A1M32TSY Telekomunikační systémy
 
česky Z,ZK 4 2P + 2L Předmět není vypsán
B2B32TSI Telekomunikační systémy a sítě česky KZ 4 2P + 2L Předmět je vypsán
BD6B32TKS Telekomunikační sítě
 
Z,ZK 5 14P + 6L Předmět není vypsán
B6B32TKS Telekomunikační sítě
 
Z,ZK 5 2P + 2L + 2D Předmět není vypsán
AD2B32TSI Telekomunikační sítě
 
česky Z,ZK 6 14P + 6L Předmět není vypsán
AD7B32TKS Telekomunikační sítě
 
česky Z,ZK 4 14P + 6L Předmět není vypsán
XP32TSI Telekomunikační sítě
 
česky ZK 4 4P + 0S Předmět není vypsán
A2B32TSI Telekomunikační sítě
 
česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
XP32TSM Telematické služby
 
česky ZK 4 3P + 0S Předmět není vypsán
BE2M32RTK Telephony Communication Control anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
A8B32DNT Teorie datových sítí česky Z,ZK 5 3P + 1L Předmět je vypsán
B2M32THOA Teorie hromadné obsluhy česky Z,ZK 6 3P + 1L Předmět je vypsán
B2M32THO Teorie hromadné obsluhy
 
česky Z,ZK 5 3P + 1L Předmět není vypsán
A8M32AQT Teorie hromadné obsluhy česky Z,ZK 6 3P + 1C Předmět je vypsán
XP32TPZ Teorie provozního zatížení
 
česky ZK 4 3P + 0S Předmět není vypsán
AE2B32PSS Transmission Systems and Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
B6B32UOP Unixové operační systémy
 
česky KZ 4 2P + 2C + 2D Předmět není vypsán
XP32VDS Veřejné datové sítě
 
česky ZK 4 2P + 0S Předmět není vypsán
AE8M32VPS Video processing and source coding
 
anglicky Z,ZK 5 4P + 0C Předmět není vypsán
A2M32VAD Vývoj aplikací a DSP
 
česky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
AD2M32VAD Vývoj aplikací a DSP
 
česky Z,ZK 5 14P + 6L Předmět není vypsán
BE2M32BTSA Wireless Technologies anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
BE2M32BTS Wireless Technologies and Sensor Networks
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
A8M32VPS Zpracování a kódování video signálů česky Z,ZK 5 4P + 0C Předmět je vypsán
A8B32IES Úvod do elektronických systémů česky Z 2 0P + 2L Předmět je vypsán
A2M32RKP Řízení komunikačních procesů
 
česky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
AD2M32RKP Řízení komunikačních procesů
 
česky Z,ZK 5 14P + 6C Předmět není vypsán
B2M32RTK Řízení telefonní komunikace česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
XP32RTS Řízení telekomunikačních systémů
 
česky ZK 4 2P + 2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 5. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13132.html