Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Komunikační a mediální právo

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M32KMP Z,ZK 4 2P + 2C česky
Přednášející:
Zdeněk Brabec (gar.), Petr Ondráček
Cvičící:
Zdeněk Brabec (gar.), Petr Ondráček
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Cílem předmětu je dát studentům komplexní základní přehled o právních aspektech spojených s informačními a komunikačními systémy z hlediska mezinárodního, evropského a vnitrostátního práva. Získané poznatky přinesou studentům fundamentální orientaci v této oblasti, které mohou využít v profesní kariéře i v osobním životě. V rámci cvičení jsou mimo jiné organizovány odborné besedy s čelnými představiteli českých vládních organizací, nejvýznamnějších operátorů a s představiteli mezinárodních institucí působících v uvedených oblastech.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je vypracování samostatné práce (eseje) podle zadání vyučujícího a plná účast na seminářích. Zkouškou je písemný test a ústní zkouška.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Základní pojmy.

2. Vývoj v posledních třech dekádách.

3. Implementace práva EU do českého právního řádu.

4. Zákon o elektronických komunikacích - Státní správa telekomunikací.

5. Zákon o elektronických komunikacích - Regulace telekomunikací.

6. Mediální právo a regulace internetu I.

7. Mediální právo a regulace internetu II.

8. Regulace radiokomunikací - správa kmitočtového spektra pro pozemskou a družicovou infrastrukturu a služby.

9. Monitorování radiového spektra

10. Trendy ve správě kmitočtového spektra pro nové radiokomunikační technologie a služby.

11. Normalizace v ICT. Normalizační organizace.

12. Soutěžní právo. Ochrana hospodářské soutěže.

13. Ochrana osobních údajů. Ochrana obsahu.

14. Očekávaný vývoj v oblasti komunikačního a mediálního práva. Shrnutí a závěr.

Osnova cvičení:

1. Úvod. Organizační záležitosti. Zadání seminárních cvičení.

2. Tvorba a trendy legislativy regulace elektronických komunikací v ČR a EU (seminář s ředitelem odboru elektronických komunikací Ministerstva Průmyslu o Obchodu).

3. Úloha Českého telekomunikačního úřadu v regulaci elektronických komunikací v ČR (seminář s předsedou rady ČTÚ).

4. Aplikace právní úpravy v sektoru elektronických komunikací v regulační praxi (seminář s ředitelkou regulace komunikačních činnosti a poštovních služeb ČTÚ).

5. Telekomunikační legislativa z pohledu provozovatele sítí elektronických komunikací (seminář s ředitelem pro regulaci společnosti CETIN).

6. Konzultace k seminárním cvičením.

7. Právní aspekty provozu software (seminář s přední českou expertkou na právní aspekty používání software).

8. Seminární cvičení 1: Řízení a koordinace světových telekomunikací (ITU).

9. Seminární cvičení 2: Řízení a koordinace evropských telekomunikací (CEPT).

10. Monitorování radiového spektra v terénu (praktické cvičení).

11. Seminární cvičení 3: Správa a regulace trhu elektronických komunikací v USA (FCC).

12. Seminární cvičení 4: Síťová neutralita - EU vs. USA.

13. Seminární cvičení 5: Regulace mediálního trhu v některých členských státech EU (F, UK). Ochrana autorských práv na internetu.

14. Rezervní cvičení. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

. Podklady k přednáškám a cvičením

. Kolektiv: Základy práva pro neprávníky, 2. vydání, vyd. Aleš Čeněk; ISBN: 978-80-7380-116-8

. Vaníček, Z.: Zákon o elektronických komunikacích; vyd.: Linde Praha; ISBN: 978-80-7201-739-3

. Maisner, M - Vaníček, Z.: Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích; vyd. Wolters Kluwet; ISBN 978-80-7357-964-7

. Maisner, M. a kolektív: Základy softwarového práva; vyd. Wolters Kluwer; ISBN 978-80-7357-638-7

. Kučerová, A.: Zákon o ochraně osobních údajů; vyd. C. H. Beck; ISBN: 8071797626

. Kroupa,J. - Molek,P. - Šimáčková,K. - Vyhnánek,L.: Mediální právo, ISBN 978-80-210-4884-3.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M32KMP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:A4-505d
Brabec Z.
Ondráček P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:A4-505d
Brabec Z.
Ondráček P.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř K132
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1849906.html