Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Počítačové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B32PSI Z,ZK 5 2P + 2C + 3D
Přednášející:
Leoš Boháč (gar.), Zbyněk Kocur, Jan Kubr, Tomáš Vaněk
Cvičící:
Leoš Boháč (gar.), Zdeněk Bečvář, Pavel Bezpalec, Tomáš Hégr, Miloš Kozák, Jan Kubr, Ján Kučerák, Peter Macejko, Ondřej Votava
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Cílem je seznámit studenty s velice rychle se měnící problematikou počítačových sítí a s principy funkce, návrhu, ladění a využití počítačových sítí k přenosu informací. Studenti si také osvojí základní metody a principy programování přenosu dat a parametrizaci různých síťových zařízení na praktických úlohách. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a konfiguraci síťových prvků. Cvičení jsou částečně seminární, zaměřená na prohloubení síťových znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

Požadavky:

Speciální odborné znalosti nejsou zapotřebí.

Osnova přednášek:

1.Požadavky a organizace předmětu. Historie počítačových sítí. Referenční OSI model a jeho význam.

2.Fyzická vrstva. Metalická a optická média - vlastnosti, použití, zapojení.

3.Linková vrstva: potvrzování, protokoly linkové vrstvy. Přístupové metody.

4.Základy bezdrátových Wifi sítí (standardy, použití, MESH sítě, blanketové sítě)

5.Architektury lokální datových sítí a jejich návrh (opakovače, HUBy, mosty a přepínače)

6.Zajištěné vyšší spolehlivosti lokálních datových sítí.

7.Síťová vrstva a její účel. Pomocné protokoly a nástroje pro její ladění (ARP, ICMP, Ping, Traceroute). Zajištění redundance prvního směrovače. Překlad IP adres.

8.Směrování a směrovací protokoly. Statické směrování. Dynamické směrování RIP protokolem.

9.Směrovací protokol OSPF. Jak se směruje v globálním Internetu.

10.Protokoly transportní vrstvy a základní soketové API.

11.Systém doménových jmen, elektronická pošta, centralizované přidělování IP adres

12.Zajištění bezpečnosti počítačových sítí.

13.Speciální sítě: FibreChannel, NAS, SAN.

14.Správa, ladění a měření výkonu počítačových sítí.

Osnova cvičení:

1. Komunikace v síti TCP/IP. Adresace, překlad adres, konfigurace - seminární cvičení

2. Komunikace v síti TCP/IP. Programové rozhraní BSD Socketů, zadání semestrálních projektů - seminární cvičení

3. Protokoly - teoretické modely, komunikující automaty, Petriho sítě- seminární cvičení

4. Efektivita linkových protokolů- seminární cvičení

5. Směrování: RIP, OSPF - seminární cvičení

6. Úloha 1. Přenos souboru pomocí protokolu TCP.

7. Úloha 2. Přenos souboru pomocí protokolu UDP - implementace okénkového potvrzovacího schématu.

8. Úloha 3. Pokročilá TCP komunikace.

9. Úloha 4. Konfigurace směrovače - Linux - základní nastavení sítě

10. Úloha 4. Konfigurace směrovače - Linux - směrování, NAT

11. Úloha 4. Konfigurace směrovače - Linux - TCP/IP programování

12. Úloha 5. Konfigurace přepínače - Cisco - Ethernet, VLANY, SpannigTree

13. Úloha 5. Konfigurace směrovače - Cisco - RIP, OSPF

14. Úloha 5. Konfigurace směrovače - Cisco - NAT a ACL filtrace

Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

- Boháč, Bezpalec. Datové sítě, přednášky. Vydavatelství ČVUT, Praha 2011. ISBN 80-01-04694-4.

- Janeček J.: Distribuované systémy. ES ČVUT 2001

- Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2000

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A4-505d
Bečvář Z.
07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Laboratoř K132
Út
místnost T2:A4-505d
Bezpalec P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-703
Votava O.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:A4-505d
Bezpalec P.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-703
Votava O.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř K132
St
Čt
místnost T2:A4-505d
Kubr J.
07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:A4-505d
Kubr J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:A4-505d
Kubr J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:A4-505d
Kubr J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:C3-337
Boháč L.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3130806.html