Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Digital Signal Processing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE8B32DSP Z,ZK 5 3P + 1L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy číslicového zpracování signálů, systémy a metody pro číslicové zpracování signálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přehled signálů diskrétních v čase v časové a kmitočtové oblasti

2. Transformace konečné délky (DFT, DCT)

3. Transformace z

4. Lineární časově invariantní systémy diskrétní v čase v transformované oblasti

5. Struktury číslicových filtrů

6. Návrh číslicových FIR filtrů, pokročilé aproximace

7. Návrh číslicových IIR filtrů

8. 2-D a m-D signály

9. 2-D a m-D transformace

10. Návrh 2-D and m-D číslicových filtrů

11. Analýza vlivu konečné délky slova

12. Základy multirate číslicového zpracování signálů

13. Multirate banky filtrů a wavelety

14. Spektrální analýza, okna

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Sanjit K. Mitra, Digital Signal Processing, 4th Edition, McGraw-Hill, 2010

2. Boaz Porat: A course in Digital signal processing, John Wiley 1997

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2668806.html