Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ochrana duševního vlastnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B32ODV KZ 4 3P + 0S česky
Přednášející:
Jiří Hájek (gar.)
Cvičící:
Jiří Hájek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět Ochrana duševního vlastnictví představuje základy této problematiky. Studenti se dozví, proč je nutné chránit výsledky výzkumu i vývoje, jak chránit svá technická řešení a design, jak získat např. ochrannou známku i to, jak uspět s ochranou svého nápadu na mezinárodní úrovni. Kurz se též věnuje mechanizmům udělování licencí k jednotlivým způsobům ochrany jako standardnímu způsobu komercializace unikátních výsledků duševní činnosti. Závěrem je kladen důraz na metodiku kvalitních rešerší, které jsou nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci každého výzkumného či vývojového úkolu. Předmět je vyučován formou E-learningu. Motto: Kdo nechrání výsledky vědecké práce, nemůže se špičkovým pracovištím ani přiblížit.

Požadavky:

1. Odevzdání všech zadaných dílčích testů na e-learningovém portále v termínu.

2. Odevzdání samostatné práce k danému tématu v termínu.

3. Úspěšné splnění závěrečného testu (podle klasifikační tabulky ECTS)

Osnova přednášek:

1. Motivační přednáška

2. Základy

3. Ochrana technických řešení

4. Ochrana designu

5. Ochrana označení

6. Přihlašování do zahraničí

7. Systémy třídění

8. Videokurz - vyhledávání v databázích

10. Průmyslově právní smlouvy

11. Prosazování práv z průmyslového vlastnictví

12. Základy korektního nakládání se SW, hud. a film. záznamy

13. Videopřednáška

14. Test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student se seznámí se základními pojmy tématiky ochrany duševního vlastnictví, seznámí se s pojmy patent, ochranná známka či průmyslový vzor a základy licencování.

Studijní materiály:

https://moodle.fel.cvut.cz

Poznámka:

Předmět je vyučován e-learningovou formou

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B32ODV
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:A4-304a
Hájek J.
14:30–17:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3541206.html