Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Datové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B32DATA KZ 5 2P + 2L česky
Přednášející:
Leoš Boháč (gar.), Pavel Bezpalec
Cvičící:
Ján Kučerák, Pavel Bezpalec, Ivan Eroshkin, Petr Hampl, Jiří Holeček, Petr Jareš, Zbyněk Kocur, Ondřej Votava
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy komunikace v různých datových sítích a systémech. Cílem předmětu

je poskytnout studentům širší přehled protokolové komunikace pro konkrétní typy nejčastěji používaných datových sítí.

Předmět také umožňuje studentům nahlédnout do způsobů komunikace v síti Internet, včetně možnosti si prakticky

vyzkoušet realizaci modelové datové sítě v laboratoři na reálných zařízeních a implementaci jednoduchých síťových

aplikací. Cílem předmětu je také motivace studentů k dalšímu studiu dílčích detailů probírané širší problematiky

datových sítí v ostatních předmětech oboru, čímž se snaží dát těmto detailům jednotný rámec a aplikačně-systémový

vhled.

Požadavky:

nevyžaduje žádné specifické znalosti

Osnova přednášek:

1. Úvod do datových sítí, základní pojmy, rozdělení datových sítí, historický vývoj

2. Internet, virtualizace, cloud, sociální sítě.

3. Modely datové komunikace, formální zápis funkce komunikačního protokolu

4. Aplikační protokoly - socket, web, telnet

5. Architektura systému doménových jmen

6. Přenos elektronické pošty v Internetu

7. Adresace zařízení a základy směrování v sítích

8. Principy funkce a použití síťových prvků v datových sítích (hub, bridge, switch, router, gateway, firewall)

9. Virtualizace v datových sítích - koncept, nasazení, využití.

10. Technologie Ethernetu. Zajištění vyšší spolehlivosti v LAN.

11. Přístupy k Internetu - technologie xDSL, CATV, GSM, LTE

12. Sítě WAN (MPLS, VPN, PPP).

13. Internet věcí a platformy pro vývoj aplikací M2M

14. Základní principy správy a řízení datových sítí

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení, požadavky zápočtu. Základních pojmy. BOZP.

2. Orientace v laboratoři. Software pro diagnostiku datové sítě.

3. Síťové prvky v labu - základní dovednosti při konfiguraci.

4. Lokální sítě - média, parametry, měření.

5. Exkurse - Centrum dohledu datové sítě (CETIN nebo O2)

6. LAB1: Realizace universálního kabelážního rozvodu CAT5+

7. LAB2: El. pošta - konfigurace a diagnostika

8. LAB3: Velká firemní síť - konfigurace směrování

9. LAB4: Malá firemní síť - konfigurace adresace

10. LAB5: Připojení k internetu - konfigurace přípojky xDSL

11. LAB6: Konfigurace eth. přepínače, VLAN

12. LAB7: Konfigurace IP telefonu

13. Náhradní měření

14. Zápočet.

Cíle studia:

Student pochopí principy fungovaní komunikace v datových sítích, potažmo v Internetu.

Studijní materiály:

Boháč, L. - Bezpalec, P. Datové sítě. Přednášky. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2011.

Boháč, L. - Bezpalec, P. Komunikace v datových sítích. Cvičení. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.

Pužmanová, R. TCP/IP v kostce. Nakladatelství Kopp, 2004.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B32DATA
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C3-340
Bezpalec P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
Čt
místnost T2:B3-714
Jareš P.
Bezpalec P.

07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Hampl P.
Holeček J.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Eroshkin I.
Holeček J.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Eroshkin I.
Holeček J.

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Hampl P.
Bezpalec P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132

místnost T2:B3-714
Jareš P.
Bezpalec P.

07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-703

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Jareš P.
Bezpalec P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Jareš P.
Holeček J.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Jareš P.
Holeček J.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5594606.html