Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Bezdrátové technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M32BTSA Z,ZK 6 2P + 2L česky
Přednášející:
Lukáš Vojtěch, Zdeněk Bečvář (gar.), Zbyněk Kocur
Cvičící:
Lukáš Vojtěch, Marek Neruda, Jan Plachý
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět seznamuje se základními principy a funkcemi bezdrátových sítí používaných v různých, nejen průmyslových, oblastech. Student pochopí architekturu, principy komunikace a protokoly používané jednotlivými technologiemi a získá přehled o jejich využitelnosti v praxi. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice bezdrátových sítí, budou schopni řešit problémy spojené s nasazením těchto sítí, jejich provozem či vývojem komponentů bezdrátových sítí budoucnosti.

Požadavky:

Studenti musí mít základní znalosti modulací, kódování a vícenásobných přístupových metod pro bezdrátové sítě. Musí také znát bezdrátový komunikační řetězec a jeho prvky. Dále jsou požadovány znalosti šíření signálu a charakteristiky radiového kanálu (útlum, zisk, interference, šum), charakteristiky spektra a charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, korelace signálů, apod.).

Osnova přednášek:

1. Úvod do bezdrátových sítí, přístupové metody

2. Směrování dat v bezdrátových senzorových sítích - metriky a protokoly

3. RFID - vývoj, komunikační řetězec, fyzická vrstva

4. Od M2M k IoT - komunikační technologie M2M a přechod ke službám IoT

5. Systémový návrh a provoz služeb M2M a IoT - příklady z praxe

6. Protokoly a rozhraní M2M/IoT

7. LPWAN/LPN protokoly pro IoT - LoRa, SigFox, IQRF

8. Bluetooth - topologie sítě, fyzická vrstva, přenos dat, řízení komunikace

9. IoT v mobilních sítích

10. WiFi - vývoj, topologie sítě, fyzická vrstva, pásma

11. WiFi - přenos dat, datové a řídicí rámce, přístup k rádiovému kanálu

12. Koncept Industry 4.0 a smart city

13. WiMAX - topologie sítě, fyzická vrstva, přenos dat, řízení komunikace

14. Komunikace automobilů

Osnova cvičení:

1. Úvod do laboratoří

2. Přístup k médiu

3. Směrovací protokoly

4. IQRF

5. LAB č.1 - skupina A - LoRaWAN

6. LAB č.1 - skupina B - LoRaWAN

7. LAB č.2 - skupina A - NB-IoT

8. LAB č.2 - skupina B - NB-IoT

9. LAB č.3 - skupina A - Konfigurace a napadení WiFi sítí

10. LAB č.3 - skupina B - Konfigurace a napadení WiFi sítí

11. LAB č.4 - skupina A - Komunikace V2X

12. LAB č.4 - skupina B - Komunikace V2X

13. Náhradní měření

14. Zápočet

Cíle studia:

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice bezdrátových sítí, budou schopni řešit problémy spojené s nasazením těchto sítí, jejich provozem či vývojem komponentů bezdrátových sítí budoucnosti.

Studijní materiály:

[1] H.Y. Wei, J. Rykowski, S. Dixit, „ WiFi, WiMAX and LTE Multi-hop Mesh Networks: Basic Communication Protocols and Application Areas,“ Wiley, 2013.

[2] W.W. Dargie, C. Poellabauer, „Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice,“ Wiley, 2010.

[3] Kevin Townsend, C. Cufí, Akiba, R. Davidson, „Getting Started with Bluetooth Low Energy: Tools and Techniques for Low-Power Networking,“ O'Reilly Media, 2014.

[4] V. Coskun, K. Ok, B. Ozdenizci, „Near Field Communication (NFC): From Theory to Practice,“ Wiley 2012.

[5] K. Finkenzeller, D. Muller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, 3rd Edition", Wiley 2010.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:B3-812a
Plachý J.
Neruda M.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-812a
Plachý J.
Neruda M.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-812a
Plachý J.
Neruda M.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-812a
Plachý J.
Neruda M.

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:D3-309
Bečvář Z.
Vojtěch L.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5594806.html