Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Data Networks Theory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE8B32DNT Z,ZK 5 3P + 1L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Tato přednáška shrnuje teoretické základy návrhu architektur a technik provozu datových sítí součanosti. Projdeme

běžné typy architektur sítě a základy metod pro správu toku dat v sítích, sdílení společného síťového media a

vyhodnocování výkonnosti sítě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Architektura sítě: topologie, graf

2. Architektura sítě: protokoly, model vrstev

3. Architektura sítě: adresace, spojované a nespojované přenosy

4. Pravděpodobnostní modely sítí, bezdrátové a mobilní site, ad-hoc site, sítě s tolerancí zpoždění

5. Metody sdílení přístupu - deterministické: TDMA, token bus, ring

6. Metody sdílení přístupu - nedeterministické: Aloha, CSMA/CA, CSMA/CD

7. Vybrané partie z modelování přenosu dat, toky a směrování v sítích, Ford-Fulkersonův algoritmus, maximální

tok - minimální řez

8. Transportní vrstva: řízení toku, posuvné okénko, metody potvrzování

9. Transportní vrstva: předcházení zahlcení

10. Mosty: výpočet spanning tree

11. Směrování: link-state protokoly, Bellman-Ford algoritmus

12. Směrování: distance vector protokoly, Dijkstrův algoritmus

13. Řízení přenosu dat: leaky bucket, network calculus, třídy a metriky výkonu (kvalita služby, propustnost,

zpoždění, ztracené pakety)

14. Shrnutí a opakování

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. James F. Kurose, Keith W. Ross - Computer Networking: A Top-Down Approach. Addison-Wesley, 2010.

2. Raj K. Jain - The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley, 1991.

3. Jean-Yves Le Boudec, Patrick Thiran - Network Calculus. Springer, 2001.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2669206.html