Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kryptografie a bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B32KAB Z,ZK 5 2P + 2L + 2D
Přednášející:
Tomáš Vaněk (gar.)
Cvičící:
Tomáš Vaněk (gar.), Petr Hampl, Jaromír Hrad, Ivan Pravda
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět představuje základní zdroj informací pro získání přehledu v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. Studenti se seznámí s používanými symetrickými a asymetrickými šifrovacími algoritmy a hashovacími funkcemi. V druhé části semestru je pozornost zaměřena na kryptografické protokoly. Studenti poznají princip a využití nejrozšířenějších kryptografických protokolů, se kterými mohou přijít do styku v běžném životě, pochopí způsoby zabezpečení mobilních sítí, datových sítí. Počítačová cvičení demonstrují možnosti kryptoanalýzy různých druhů šifer. V cyklu laboratorních úloh budou mít studenti možnost si prakticky vyzkoušet vlastnosti, výhody a nevýhody různých technologií pro zabezpečení datové a hlasové komunikace.

Požadavky:

1. Modulární aritmetika, algebraická teorie čísel, základy statistiky a pravděpodobnosti.

2. Síťový model ISO/OSI, principy funkce počítačových sítí.

3. Programování ve vybraném vysokoúrovňovém jazyce (Java, C#, C/C++)

Osnova přednášek:

1. Úvod do kryptologie, historický přehled

2. Blokové šifry

3. Režimy činnosti blokových šifer

4. Proudové šifry

5. Kryptosystémy veřejného klíče

6. Hashovací funkce

7. Autentizační protokoly

8. Virtuální privátní sítě - IPsec

9. Kryptografické protokoly - SSL/TLS, DTLS, SSH

10. Certifikát X.509, certifikační autorita, infrastruktura veřejných klíčů

11 Zabezpečení emailové komunikace - S/MIME, PGP

12 Zabezpečení mobilních sítí

13 Elektronický podpis, elektronická identita, eIDAS

14 Pokročilé útoky - APT (Advanced Persistent Threats)

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, podmínky udělení zápočtu, BOZP

2. Kryptoanalýza monoalfabetických substitučních šifer

3. Kryptoanalýza polyalfabetických substitučních šifer

4. Kryptoanalýza transpozičních šifer

5. Kryptoanalýza asymetrických šifer

6. Test

7. Úvod do laboratorních úloh

8. Cyklus laboratorních úloh

9. Cyklus laboratorních úloh

10. Cyklus laboratorních úloh

11 .Cyklus laboratorních úloh

12. Cyklus laboratorních úloh

13. Zápočtový test

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1) Stamp M., Information Security - Principles and Practice, Wiley, 2006, ISBN: 0-471-73848-4

2) Mao W., Modern Cryptography - Theory & Practice, Prentice-Hall, 2004, ISBN: 0-13-066943-1

Doporučená literatura:

1) Menezes A, Vanstone S, van Oorschot P., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996, volně ke stažení na http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/

2) Burda K., Aplikovaná kryptografie, VUTIUM, 2013, ISBN: 978-80-214-4612-0

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B32KAB
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-337
Vaněk T.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
St
místnost T2:B3-714
Pravda I.
Hrad J.

07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Pravda I.
Hrad J.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Hrad J.
Pravda I.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Pravda I.
Hrad J.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-714
Pravda I.
Hrad J.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3131206.html