Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra fyziky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
AE0B02AKA Acoustic Applications KZ 4 2+2L Předmět není vypsán
BEV002AKA Acoustic Applications KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
AE0M02AKA Acoustic Applications KZ 4 2+2L Předmět není vypsán
XEP02ABIO Advanced Biosensor ZK 4 2p+1c Předmět je vypsán
XP02AMA Aktivní metody v akustice ZK 4 2P Předmět je vypsán
XP02AME Aktivní metody v akustice
 
ZK 2P Předmět není vypsán
BV002AKA Akustické aplikace česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
A0M02AKA Akustické aplikace
 
česky KZ 4 2+2L Předmět není vypsán
B02AKA Akustické aplikace KZ 4 2+2L Předmět není vypsán
A5M02AKA Akustické aplikace KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
A0B02AKA Akustické aplikace
 
česky KZ 4 2+2L Předmět není vypsán
M02ASF Astrofyzika
 
KZ 4 2+2c Předmět není vypsán
BD0M02ASF Astrofyzika česky KZ 4 14+6c Předmět není vypsán
BD0B02ASF Astrofyzika česky KZ 4 14+6c Předmět není vypsán
B0M02ASF Astrofyzika česky KZ 4 2+2c Předmět není vypsán
B0B02ASF Astrofyzika česky KZ 4 2+2c Předmět není vypsán
BV002ASF Astrofyzika česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
BE0B02ASF Astrophysics česky KZ 4 2+2c Předmět není vypsán
BE0M02ASF Astrophysics česky KZ 4 2+2c Předmět není vypsán
AE4B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AE3B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AE0B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AE8B02BAP Bachelor Project
 
Z 9 7s Předmět není vypsán
AE1B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AE2B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
A8B02BAP Bakalářská práce
 
Z 9 7s Předmět není vypsán
AD0B02BAP Bakalářská práce
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
A0B02BAP Bakalářská práce
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
XP02BFY Biofyzika
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BAB02BFY Biofyzika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
A6M02BFY Biofyzika
 
Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
AE6M02BFY Biophysics
 
Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
BEAM02BIO Biosensors
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BAM02BIO Biosenzory česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BAB02CHE Chemie pro bioinženýrství česky Předmět je vypsán
XP02DP Diagnostika plazmatu ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
AE4M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AE3M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AE2M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AE1M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AE0M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AD0M02DIP Diplomová práce
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
A0M02DIP Diplomová práce
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
BV002EKE Ekologie a ekotechnika česky KZ 3 2P+1L Předmět je vypsán
M02EKE Ekologie a ekotechnika
 
KZ 3 2+1L Předmět není vypsán
B0B02EKE Ekologie a ekotechnika česky KZ 3 2+1L Předmět není vypsán
B0M02EKE Ekologie a ekotechnika česky KZ 3 2+1L Předmět není vypsán
XP02EVA Elektrické výboje a jejich aplikace ZK 4 3P Předmět je vypsán
BEV002EKE Environmental Engineering KZ 3 2P+1L Předmět je vypsán
BE0B02EKE Environmental Engineering KZ 3 2+1L Předmět není vypsán
AE0B02ZIP Environmental Science ZK 2 2+0s Předmět není vypsán
BEV002ZIP Environmental Science ZK 2 2P Předmět je vypsán
AE0M02ZIP Environmental Science ZK 2 2+0s Předmět není vypsán
BE0M02EKE Environmetal Engineering KZ 3 2+1L Předmět není vypsán
B2B02FY1 Fyzika 1 česky Z,ZK 8 4P+1L+2C Předmět je vypsán
B3B02FY1 Fyzika 1 česky Z,ZK 6 4P+1L+2C Předmět je vypsán
B1B02FY1 Fyzika 1 česky Z,ZK 8 4P+1L+2C Předmět je vypsán
BD5B02FY1 Fyzika 1 česky Z,ZK 7 14KP+6KC Předmět je vypsán
A8B02PH1 Fyzika 1 česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět je vypsán
AD1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM
 
česky ZK 2 14+0s Předmět není vypsán
AD2B02FY1 Fyzika 1 pro KME
 
česky Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
AD3B02FY1 Fyzika 1 pro KyR
 
česky Z,ZK 6 28+6L Předmět není vypsán
A8B02PH2 Fyzika 2 česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět je vypsán
BD5B02FY2 Fyzika 2 česky Z,ZK 7 14KP+6KC Předmět je vypsán
B1B02FY2 Fyzika 2 česky Z,ZK 7 3P+1L+2C Předmět je vypsán
B3B02FY2 Fyzika 2 česky Z,ZK 6 3P+1L+2C Předmět je vypsán
B2B02FY2 Fyzika 2 česky Z,ZK 7 3P+1L+2C Předmět je vypsán
QB-FY2 Fyzika 2
 
KZ 3 3+2L Předmět není vypsán
A1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
AD1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD2B02FY2 Fyzika 2 pro KME
 
česky KZ 3 14+3L Předmět není vypsán
AD3B02FY2 Fyzika 2 pro KyR
 
česky Z,ZK 6 21+6L Předmět není vypsán
A3B02FY2 Fyzika 2 pro KyR česky Z,ZK 6 3+2L Předmět není vypsán
A0B02FPL Fyzika pevných látek
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A0M02FPL Fyzika pevných látek
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
XP02FPL Fyzika pevných látek ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BV002FPL Fyzika pevných látek česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
B0B02FPL Fyzika pevných látek česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
B0M02FPL Fyzika pevných látek česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
XPE02FPL Fyzika pevných látek ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
B02FPL Fyzika pevných látek Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
AD4B02FYZ Fyzika pro OI
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
A4B02FYZ Fyzika pro OI česky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
BAM02FPT Fyzika pro diagnostiku a terapii česky Předmět je vypsán
A0B02FEN Fyzika pro elektroenergetiku česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
BV002FEN Fyzika pro elektroenergetiku česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
A0M02FEN Fyzika pro elektroenergetiku česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
A6M02FPT Fyzika pro terapii Z,ZK 3 2+1L Předmět není vypsán
XP02FPT Fyzika pro terapii
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
FY. ČTVRTKY Fyzikální čtvrtky Předmět je vypsán
XP02HS Hlukové studie
 
ZK 4 1P Předmět je vypsán
AE0M02IND Individual project
 
Z 6 4L Předmět není vypsán
BE0B02UAK Introduction to Acoustics KZ 4 2+2L Předmět není vypsán
BEV002UAK Introduction to Acoustics KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
BEV002UFL Introduction to Laser Physics KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
BE0B02UFL Introduction to Laser Physics KZ 4 2+2L Předmět není vypsán
BE0M02UFL Introduction to Laser Physics KZ 4 2+2L Předmět není vypsán
XP02MHD Magnetohydrodynamika, Horké plazma ZK 4 2P Předmět je vypsán
XP02MPF Moderní metody počítačové fyziky
 
Z,ZK 2 Předmět není vypsán
AE8B02PH1 Physics 1
 
Z,ZK 7 4+2L Předmět není vypsán
BE5B02PH1 Physics 1 Z,ZK 8 4P+1L+2C Předmět je vypsán
AE1B02FY1 Physics 1 for EEM
 
ZK 2 2+0s Předmět není vypsán
AE2B02FY1 Physics 1 for KME
 
Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
AE3B02FY1 Physics 1 for KyR
 
Z,ZK 6 4+2L Předmět není vypsán
BE5B02PH2 Physics 2 Z,ZK 7 3P+1L+2C Předmět je vypsán
AE8B02PH2 Physics 2
 
Z,ZK 7 4+2L Předmět není vypsán
AE1B02FY2 Physics 2 for EEM
 
Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
AE2B02FY2 Physics 2 for KME
 
KZ 3 2+1L Předmět není vypsán
AE3B02FY2 Physics 2 for KyR
 
Z,ZK 5 3+2L Předmět není vypsán
BEAM02FPT Physics for Diagnostics and Therapy
 
Předmět není vypsán
BEV002FEN Physics for Electroenergetics
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
AE4B02FYZ Physics for Informatics
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE4B02FYA Physics for Informatics
 
Z,ZK 8 4+2L Předmět není vypsán
XP02PT Plazmové technologie
 
ZK 4 2P Předmět není vypsán
BV002PT Praktická typografie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
A0M02PT Praktická typografie
 
česky ZK 2 2+0s Předmět není vypsán
B02PT Praktická typografie ZK 2 2+0s Předmět není vypsán
A0B02PT Praktická typografie
 
česky ZK 2 2+0s Předmět není vypsán
B0M02PT Praktická typografie česky ZK 2 2+0s Předmět není vypsán
B0B02PT Praktická typografie česky ZK 2 2+0s Předmět není vypsán
A2M02IND Projekt
 
česky KZ 6 Předmět není vypsán
A2B02IN1 Projekt I.
 
česky KZ 3 Předmět není vypsán
A2B02IN2 Projekt II.
 
česky KZ 3 Předmět není vypsán
AE1M02IND Projekt individuální
 
Z 6 4L Předmět není vypsán
B0B02IND Projekt individuální
 
Z 5 4L Předmět je vypsán
B0M02IND Projekt individuální
 
Z 6 4L Předmět je vypsán
AD1B02IND Projekt individuální
 
Z 5 4L Předmět není vypsán
A6M02IND Projekt individuální Z 4 4L Předmět není vypsán
BD1B02IND Projekt individuální
 
Z 5 4L Předmět není vypsán
A1M02IND Projekt individuální Z 6 4L Předmět není vypsán
A0B02IND Projekt individuální
 
Z 5 4L Předmět není vypsán
A0M02IND Projekt individuální
 
Z 6 4L Předmět není vypsán
A1B02IND Projekt individuální Z 5 4L Předmět není vypsán
A0B02PMT Projekt v týmu
 
Z 5 2+2s Předmět není vypsán
B0M02PMT Projekt v týmu
 
Z 5 2+2s Předmět je vypsán
B0B02PMT Projekt v týmu
 
Z 5 2+2s Předmět je vypsán
A0M02PMT Projekt v týmu
 
Z 5 2+2s Předmět není vypsán
BE0B02RM1 Review of Mathematics 1 Z,ZK 8 4p+4s Předmět je vypsán
BE0B02RM2 Review of Mathematics 2 Z,ZK 8 4p+4s Předmět je vypsán
BE0B02RP1 Review of Physics 1 Z,ZK 8 4p+4s Předmět je vypsán
BE0B02RP2 Review of Physics 2 Z,ZK 8 4p+4s Předmět je vypsán
AE0B02POS Scientific View of the World
 
česky Z 2 2s Předmět není vypsán
BE0B02POS Scientific View of the World
 
česky Z 2 2s Předmět není vypsán
A4B02SVP Softwarový nebo výzkumný projekt KZ 6 2c KZ 6 2c Předmět není vypsán
AE0M02FPL Solid State Physics
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
AE0B02FPL Solid State Physics
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
BE0B02FPL Solid State Physics
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
BE0M02FPL Solid State Physics
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
BEV002FPL Solid State Physics
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
XP02SF Statistická fyzika Z,ZK 4 3P+1S Předmět je vypsán
BV002SF Statistická fyzika Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
BV002TF1 Teoretická fyzika 1
 
Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
XP02TF1 Teoretická fyzika 1 Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
XP02TF2 Teoretická fyzika 2 Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
BV002TF2 Teoretická fyzika 2 Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
XP02TZP Teorie zvukového pole ZK 4 2P Předmět je vypsán
XP02UZ Ultrazvuk ZK 4 2P Předmět je vypsán
XP02VNP Vlny a nestability v plazmatu Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
BV002VNP Vlny a nestability v plazmatu Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
A0B02VKF Vybrané kapitoly z fyziky
 
KZ 3 1+2s Předmět není vypsán
XP02VPA1 Vybrané partie z fyziky A1 ZK 4 2P Předmět je vypsán
XP02VPA2 Vybrané partie z fyziky A2
 
ZK 4 2P Předmět není vypsán
XP02VPB Vybrané partie z fyziky B
 
Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
XP02VPO Vybrané partie z optiky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
XP02ZFP Základy fyziky plazmatu ZK 4 3P Předmět je vypsán
B0B02UAK Úvod do akustiky česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
BV002UAK Úvod do akustiky česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
XP02UEF Úvod do elektrofyziologie
 
Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
XP02UFL Úvod do fyziky laseru ZK 4 2P Předmět je vypsán
B0M02UFL Úvod do fyziky laserů česky KZ 4 2+2L Předmět není vypsán
B0B02UFL Úvod do fyziky laserů česky KZ 4 2+2L Předmět není vypsán
BV002UFL Úvod do fyziky laserů česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
M02UFL Úvod do fyziky laserů
 
KZ 4 2+2L Předmět není vypsán
BV002ZIP Životní prostředí česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
B02ZIP Životní prostředí ZK 2 2+0s Předmět není vypsán
A0B02ZIP Životní prostředí
 
česky ZK 2 2+0s Předmět není vypsán
A0M02ZIP Životní prostředí
 
česky ZK 2 2+0s Předmět není vypsán
Platnost dat k 29. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13102.html