Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekologie a ekotechnika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BV002EKE KZ 3 2P+1L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Pozornost je věnována základním poznatkům z ekologie, stavu životního prostředí, jevům ovlivňujícím jeho kvalitu a udržitelnost. Stručně se probírají měřicí systémy, metody měření, monitoring a senzory environmentálních veličin. V laboratořích dochází k praktickému procvičení řady těchto měřicích metod.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání pěti referátů z naměřených laboratorních úloh, úspěšné zvládnutí testu a účast na exkurzi.

Osnova přednášek:

1. Stav ŽP v ČR.

2. Environmentální problémy. Ekosystémy. Biodiversita.

3. Znečištění ovzduší. Hodnocení emisí a imisí.

4. Měřicí a monitorovací metody v životním prostředí.

5. Bezpečnost potravin. Půda. Zacházení se škůdci.

6. Hodnocení rizik a lidské zdraví.

7. Klima. Klimatické změny. Monitoring.

8. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Hodnocení vlivu na ŽP.

9. Voda a její znečištění. Hodnocení a monitoring.

10. Odpady. Nízkoodpadové technologie.

11. Hluk. Infrazvuk. Ultrazvuk. Vibrace. Měření a hodnocení.

12. Elektrická a magnetická pole. Ionizující záření. Měření a hodnocení.

13. Teplo. Tepelná pohoda. Světlo. Světelná pohoda. Měřicí a monitorovací systémy.

14 Jaderná energetika. Environmentální projekty. Zápočtový test.

Osnova cvičení:

1. Měření kouřových plynů.

2. Měření elektrostatických polí reziduálních nábojů.

3. Měření celkové mineralizace vody.

4. Polarografická a ampérometrická měření vody z vodovodního rozvodu.

5. Měření rozptylových magnetických polí průmyslového kmitočtu v interiérech.

6. Měření prostorových variací deklinace geomagnetického pole.

7. Měření indukovaných střídavých elektrických proudů technického kmitočtu v tělech exponovaných osob pod vedením vysokého napětí.

8. Exkurze: Čistírna odpadních vod, Český hydrometeorologický ústav.

8. Měření absorpční plochy kořenového systému

9. Měření na skládkách

10. Měření ozónu

11. Měření osvětlení

12. Měření CO2 ve vzduchu

13. Měření koncentrace nabitých částic

Cíle studia:

Zvýšení ekologické gramotnosti zejména do oblastí ve kterých budou působit elektrotechničtí inženýři.

Studijní materiály:

Miller, G.T.,Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN-13: 9781285197210, ISBN-10: 1285197216, 2015 (Techn. Library)

Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN 0321811291 (ISBN13: 9780321811295). 2014 (Techn. Library)

Myers N., Spoolman S.: Environmental Issues and Solutions. ISBN-13:978-1-4354-6232-8, ISBN-10:1-4354-6232-7, 2014 (Techn. Library)

Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007, http://aldebaran.feld.cvut.cz/

Europe's environment - The fourth assessment, http://aldebaran.feld.cvut.cz/

Haberle G.:Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany 2000

Report on the Environment of the Czech Republic, Ministry of the Environment of the Czech Republic, Prague 2017.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5847806.html