Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Physics for Diagnostics and Therapy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BEAM02FPT Z,ZK 6 2P+2L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V rámci tohoto předmětu se studenti v prvních sedmi přednáškách seznámí s problematikou civilizačních chorob pohybového ústrojí a léčby bolesti pohybového aparátu. Velký prostor je věnován elektroterapeutickým metodám, terapeutickému ultrazvuku a fototerapii. Dále jsou probírány pokročilé neurorehabilitační metody, zejména metody transkraniální stimulace mozku (repetitivní transkraniální magnetická stimulace mozku - rTMS, transkraniální elektrická stimulace mozku - tDCS a elektrokonvulzivní terapie - ECT)

Ve druhé polovině semestru je věnována pozornost možnostem využití ionizujícího elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapii (např. RTG, protonová terapie, radioterapie atd.).

Požadavky:

Studenti během semestru vypracovávají domácí úkoly a absolvují průběžné písemné testy. Zkoušku skládají písemnou i ústní formou.

Osnova přednášek:

1. Úvod, využití elektromagnetického pole ve fyzikální terapii.

2. Fyzikální terapie ? základní mechanismy účinku, indikace a kontraindikace.

3. Elektroterapie nf proudy.

4. Elektroterapie vf proudy a vf ohřev ve fyzioterapii.

5. Fototerapie.

6. Mechanoterapie, léčebný ultrazvuk.

7. Nové metody v léčebné rehabilitaci a protetika, motory ve zdravotnictví.

8. Využití ionizujícího EM záření v lékařské diagnostice a terapii.

9. Radioterapie.

10. Protonová terapie.

11. Výpočetní systémy pro plánování radioterapie.

12. Radioterapeutické simulátory.

13. RTG a kobaltové ozařovače.

14. Kombinace radioterapie s chemoterapií, imunoterapií a hypertermií.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Poděbradský, J., Poděbradská, R.: Fyzikální terapie ? Manuál a algoritmy. Grada. 2009.

[2] Watson, T.: Electrotherapy: evidence-based practice, 12e (Physiotherapy Essentials). Churchill Livingstone, Elsevier. 2008.

[3] Vrba, J.: Lékařské aplikace mikrovlnné techniky. Skriptum ČVUT, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5505406.html