Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vlny a nestability v plazmatu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BV002VNP Z,ZK 4 3P+1C
Přednášející:
Petr Kulhánek (gar.)
Cvičící:
Petr Kulhánek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V úvodu přednášky budou probrány základní pojmy z teorie vlnění (disperzní relace, fázová a grupová rychlost, Fourierova analýza). Z linearizovaných MHD rovnic odvodíme základní typy disperzních relací v plazmatu (magnetoakustické vlny - Alfvénova vlna, F a S vlna; elektromagnetické vlny v plazmatu - O, X, R, L vlna, CMA diagram) a základní typy frekvencí. Další část přednášky bude věnována vlnám konečné amplitudy, nelineárním jevům (Landauův útlum) a solitonům.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02VNP

Požadavky:

Teoretická fyzika 1

Osnova přednášek:

1.Zvukové vlny v hydrodynamice.

2.MHD rovnice.

3.Nízkofrekvenční komplex, magnetoakustické vlny

4.Vysokofrekvenční komplex. Plazmové oscilace avlny.

5.Rezonanční a mezní frekvence.

6.CMA diagram

7.Jevy konečné amplitudy, Hartmanovo řešení.

8.Základní nestability v plazmatu.

9.Nestability proudového vlákna

10.Další nestability.

11.Magnetická rekonekce, alfa efekt.

12.Nelineární jevy.

13.Landauův útlum.

14.Solitony.

Osnova cvičení:

rozměrová analýza

linearizace rovnic

Fourierova transformace

získání disperzní relace

výpočet fázové a grupové rychlosti

výpočet mezních a rezonančních frekvencí

nestability v disperzní relaci

podmínky na rozhraní

KdV rovnice

nelineární jevy

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] P. Kulhánek: Vlny a nestability v plazmatu, ČVUT, 2004, http://www.aldebaran.cz/studium/plasma.pdf

[2] E. M. Lifshitz, et al.: Course in theoretical Physics 8: Electrodynamics of Continuous Media, Elsewier Science, 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:C4-363
Kulhánek P.
09:15–11:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvicebna
místnost T2:C4-363
Kulhánek P.
11:45–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvicebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5849406.html