Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Solid State Physics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BEV002FPL Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Elementary physics of solids for students of electrotechnology. Dwescription and classification of solids. Thermal properties of solids. Types of bonds in solids. Real crystals, their defects and surfaces. Electrons in solids, the band structure, electrons and holes. Metals, semiconductors, insulators. Transport phenomena, generation and recombination of minority carriers. Magnetism, magnetic properties of solids. Optical phenomena in solids, luminiscence, stimulated emission.

Požadavky:

Seminars attendance and semestral thesis submission.

Osnova přednášek:

1. Condensed matter, solids, their description; crystals.

2. Classification of crystals, reciprocal lattice.

3. Experimental methods in solid state physics.

4. Dynamics of a crystal lattice; thermal properties of solids.

5. Imperfections in solids; point defects, dislocations; surfaces, nanocrystals.

6. Interatomic forces in solids; van der Waals crystals.

7. Ionic and covalent bonds.

8. Dielectrics and their electric properties, ferroelectrics.

9. Metals, the Fermi gas of free electrons, the Fermi surfaces.

10. Superconductivity, high-temperature superconductivity.

11. Semiconductors, their band structure.

12. Transport phenomena in semiconductors, generation and recombination of minority carriers.

13. Magnetic properties of solids, order and disorder of spins in a solid.

14. Optical properties of solids, luminescence.

Osnova cvičení:

1. Introduction, introduction to crystalography.

2. Lattices, reciprocal lattices.

3. Phase diagram and its use.

4. Dynamic properties of lattices.

5. Quantum states in solids, phonons (an outline).

6. Diffusion in ionic crystals, ionic conductivity.

7. Temperature response of conductivity in solids.

8. Electric permitivity as a function of temperature and frequency.

9. Electric conductivity of metals as a function of temperature and frequency.

10. Superconductivity.

11. Band scheme of a semiconductor.

12. Generation of minority carriers.

13. Ferromagnetics, ferrites.

14. Concluding discussion concerning physics of matter.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Ch. Kittel: Introduction to Solid State Physics

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5849006.html