Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika pro elektroenergetiku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BV002FEN Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Pavel Kubeš (gar.), Jakub Cikhardt
Cvičící:
Pavel Kubeš (gar.), Jakub Cikhardt
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška obsahuje partie fyziky vybrané pro studenty silnoproudých oborů. Pojednává o fyzikálních základech doutnavých, obloukových, jiskrových a korónových výbojů a jejich aplikacích. Je probírána problematika jaderné štěpné a fúzní energetiky. Jsou uvádeny potřebné základy znalostí o atomech a struktuře látek z hlediska jejich termických, elektrických a magnetických vlastností. Součástí cvičení jsou mj. i dvě exkurze na fyzikální pracoviště AV ČR.

Požadavky:

Vypracování jednoho referátu.

Osnova přednášek:

1. Úvod - význam fyziky pro vývoj technických aplikací.

2. Základy hydrodynamiky a magnetohydrodynamiky.

3. Elektromagnetické záření, klasifikace, vlastnosti, spektrální analýza.

4. Vlastnosti elektrických výbojů - doutnavý výboj, koróna.

5. Elektrická jiskra a oblouk.

6. Fyzika vysokých hustot energií.

7. Řízená termonukleární fúze.

8. Stabilita jádra atomu, důsledky pro energetiku.

9. Fyzika jaderných reaktorů.

10. Termomechanika jaderných reaktorů, jejich stacionární a nestacionární stavy.

11. Struktura kondenzovaných látek.

12. Elektrony v pevných látkách, pásový model.

13. Tepelné vlastnosti pevných látek.

14. Magnetické vlastnosti látek.

Osnova cvičení:

1. Jednoduché úlohy z hydrodynamiky a aerodynamiky.

2. Vznik magnetického pole Země.

3. Měření spekter elektromagnetického záření.

4. Blesk, kulový blesk.

5. Magnetické pinče, RTG lasery.

6. Fúzní reaktory.

7. Exkurze na laserové zařízení PALS v ÚFP AV ČR.

8. Exkurze na zařízení TOKAMAK v ÚFP AV ČR.

9. Výpočty stability jader.

10. Výpočty ke štěpných reakcím.

11. Procvičování struktur pevných látek.

12. Příklady ilustrující pásový model látek.

13. Výpočty měrných tepel látek a jejich elastických vlastností.

14. Vlastnosti feritů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. P. Kubeš, Impulsní silnoproudé výboje a jejich diagnostika, KF FEL ČVUT 2004, http://www.aldebaran.cz/studium.

3. Ch.Kittel: Úvod do fyziky pevných látek (Praha 1985)

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M02FEN
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C2-84
Kubeš P.
07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Ucebna
St
místnost T2:C2-84
Kubeš P.
Cikhardt J.

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Ucebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5848006.html