Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Biosensors

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BEAM02BIO Z,ZK 6 2P+2L anglicky
Přednášející:
Bohuslav Rezek (gar.)
Cvičící:
Bohuslav Rezek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

This course introduces the physical, electronic, biological principles of biosensors and provides information on past, present and future technologies. Various mechanisms and sensor concepts for specific applications (such as detection of glucose, urea, proteins, cells, bacteria, etc.) are explained. In addition, the course introduces the use of modern nanostructures and nanomaterials in biosensors to achieve reliable and sensitive devices for diagnosis at the point of care, in food safety or environmental monitoring. Within the course we also discuss current challenges and future perspectives for various applications of biosensors.

Požadavky:

Students pass the exam by written test and oral examination. Students prepare reports from laboratory exercises.

Osnova přednášek:

1.Overview of biosensors - Introduction and concept of biosensor

2.Biosensor development - ideal biosensor characteristics

3.Bioreceptor - catalytic (equilibrium) and affinity (equilibrium)

4.Surface Function - Physical and Chemical Immobilization

5.Electrochemical and Electrochemiluminescence - Overview and Applications

6.Optical - fluorescence and colorimetric study

7.Field controlled transistors - Sensors and applications

8.Nanobiosectors - top down (nanostructures)

9.Nanobiosectors - bottom up (nanomaterials)

10.BioMEMS / NEMS - Microfluidic, SAW

11.Application of biosensors - market for health care

12.Reliability of biosensors - in food and environment

13.New trends in biosensors - wearable biosensors, laboratory on chip

14.Current global biosensors challenges and future developments, final summary

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Introduction to Biosensors, Essays in Biochemistry 2016, doi:10.1042/EBC20150001

[2] Biosensors, InTech 2010, ISBN 978-953-7619-99-2, doi:10.5772/45616

[3] Biosensors: fundamentals and applications, Oxford University Press 1989, ISBN 0198547455

(http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:619968/FULLTEXT01.pdf)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5505306.html