Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Statistická fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BV002SF Z,ZK 4 3P+1C
Přednášející:
Petr Kulhánek (gar.)
Cvičící:
Petr Kulhánek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je věnován základům statistické fyziky. Jde o třetí díl čtyřdílného cyklu teoretické fyziky pro doktorské studium.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02SF

Požadavky:

Teoretická fyzika 1

Osnova přednášek:

1.Základní principy: distribuční funkce, střední hodnota, střední kvadratická fluktuace

2.Liouvillův teorém. Gibbsovo rozdělení.

3.Termodynamické potenciály: entalpie, volná energie, grandkanonický potenciál.

4.Chemický potenciál, entropie a pravděpodobnost.

5.Statisticé rozdělení: Boltzmannovo a Maxwellovo rozdělení.

6.Fermiho-Diraovo a Boseho-Einsteinovo rozdělení.

7.Vlastnosti rozdělení a jednoduché příklady (záření černého tělesa, ideální plyn).

8.Kovy, neutronové hvězdy.

9.Feromagnetika a antiferomagnetika: Isingův a Heisenbergův model.

10.Supravodivost.

11.Degenerované fermionové systémy, bosonový kondenzát.

12.Monte Carlo metody.

13.nerovnovážná statistika

14.Momentová rovnice, přechod ke kontinuu.

Osnova cvičení:

termodynamické potenciály

stavová rovnice ideálního plynu

další stavové rovnice

rotační a vibrační spektra

Planckův zákon, Stefanův-Boltzmannův zákon

stavová rovnice fermionového plynu

ukázky Monte Carlo výpočtů

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] P. Kulhánek: Statistická fyzika, ČVUT, 2004, http://www.aldebaran.cz/studium/statistika.pdf

[2] E. M. Lifshitz, L. D. Landau. Course in theoretical Physics 5: Statistical Physics, Elsewier Science, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:C3-340
Kulhánek P.
09:15–11:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T2:C3-340
Kulhánek P.
11:45–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5849306.html