Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teoretická fyzika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP02TF2 Z,ZK 4 3P+1C
Přednášející:
Petr Kulhánek (gar.)
Cvičící:
Petr Kulhánek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je věnován základům kvantové teorie. Přednáška je důsledně vedena v Diracově symbolice. Jde o druhý díl čtyřdílného cyklu teoretické fyziky.

Požadavky:

Teoretická fyzika 1

Osnova přednášek:

1.Základní principy: vztah mezi analytickou a kvantovou mechanikou

2.Operátory: Hermitovy a unitární operátory. Diracova symbolika.

3.Měření v kvantové teorii. Kompatibilita, Heisenbergovy relace neurčitosti.

4.Teire reprezentací: x, p, E reprezentace. Vlnová funkce.

5.Schrodingerova rovnice, jednoduché příklady.

6.Harmonický oscilátor - kreační a anihilační operátory.

7.Centrální pole, kvantová čísla.

8.Časový vývoj. Ehrenfestovy teorémy.

9.Fermiony a bosony: Spin. Pauliho princip.

10.Základy kvantové teorie pole: Feynmanovy diagramy. CPT invariance.

11.Elementární částice - kvarky a leptony, interakce.

12.Základy Weinbergovy-Salamovy elektroslabé teorie.

13.Symetrie, narušení symetrie

14.Kvazičástice - fonony, magnony, polarony, plazmony ...

Osnova cvičení:

příklady na operátory

komutační relace

Diracova symbolika

Harmonický oscilátor, různá řešení

atom vodíku

jámy a bariéry

tunelový jev

kvantová čísla

Feynmanovy diagramy

Cíle studia:

Seznámit se s základy kvantové teorie.

Studijní materiály:

1. P. Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky, AGA 2017

2. E. M. Lifshitz, L. D. Landau. Course in Theoretical Physics 3: Quantum Mechanics, Elsewier Science, 2003

Poznámka:
Další informace:
www.aldebaran.cz/studium/tf/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:A4-203b

09:15–11:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-203b

11:45–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11508204.html