Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_AMSMB volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01DIM1 Diskretní matematika 1
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
01DIM2 Diskretní matematika 2
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
01DIMA3 Diskrétní matematika 3
 
česky Předmět není vypsán
02DEF1 Dějiny fyziky 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02DEF2 Dějiny fyziky 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01DEM Dějiny matematiky
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
18EKN Ekonometrie
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
01FKO Funkce komplexní proměnné
 
česky Předmět není vypsán
02FYS1 Fyzikální seminář 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
B0B36JUL Julia pro optimalizaci a učení česky KZ 4 1P+3C Předmět je vypsán
04AKS Konverzační seminář v angličtině
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
01LIP Lineární programování
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1
 
česky Předmět není vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2
 
česky Předmět není vypsán
01NME2 Numerické metody 2
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15CH1 Obecná chemie 1
 
Z 3 2+1 Předmět není vypsán
15CH2 Obecná chemie 2
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01PGR1 Počítačová grafika 1
 
česky Předmět není vypsán
01PGR2 Počítačová grafika 2
 
česky Předmět není vypsán
01PSR Principy statistického rozhodování
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
18PRC1 Programování v C++ 1
 
česky Z 4 2+2 Předmět není vypsán
18PRC2 Programování v C++ 2
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
01PR Programování v R
 
česky Předmět není vypsán
18PPY1 Programování v Pythonu 1
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
18PPY2 Programování v Pythonu 2
 
česky Z 2 2S Předmět není vypsán
18PPY3 Programování v Pythonu 3
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
01PSL Publikační systém LaTeX
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SSM1 Seminář současné matematiky 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SOS1 Softwarový seminář 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SOS2 Softwarový seminář 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
14TED Tvorba elektronických dokumentů
 
česky Předmět není vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět není vypsán
TV-3 Tělesná výchova - 3
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
TV-4 Tělesná výchova - 4
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
12PYTH Vědecké programování v Pythonu
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
18ZALG Základy algoritmizace
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17UING Úvod do inženýrství
 
česky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
02UKP1 Úvod do křivek a ploch 1
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
12UVP Úvod do vědeckého počítání
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023610-BSPAMSMV.html