Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Aplikované matematicko-stochastické metody

Studijní program: Aplikované matematicko-stochastické metody Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BSPAMSM1 BS P_AMSMB 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
0
BSPAMSM2 BS P_AMSMB 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
0
BSPAMSM3 BS P_AMSMB 3. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSPJAZYKYZK BS P jazyky zk
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSPAMSMV BS P_AMSMB volitelné předměty
0
BSPJAZYKYZAP BS P jazyky zap
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 180
Celkový počet kreditů 180
BS P_AMSMB 1. ročník [BSPAMSM1]

Podmínkou skládání zkoušky 01MANZ je získání zápočtu z 01MAN.Podmínkou skládání zkoušky 01LALZ je získání zápočtu z 01LAL.

BS P_AMSMB 2. ročník [BSPAMSM2]

Předmět 02ANM lze absolvovat až po absolvování předmětu 02MECHZ.

BS P_AMSMB 3. ročník [BSPAMSM3]

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023610.html