Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr

úprava předmětů

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
133YATK Aplikace teorie konstrukcí
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
126YBIM BIM - Základy informačního modelování
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
132YDSK Diagnostika stavebních konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
137YEAD Ekologické aspekty dopravy
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
135YGEM Geotechnický monitoring
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
135YGZP Geotechnika a životní prostředí
 
česky Předmět není vypsán
134YHNK Hliníkové a nerezové konstrukce
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132KMAT Kompozitní materiály
 
česky Předmět není vypsán
101YMST Matematická statistika pro techniky
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
135YMPK Mechanika podzemních konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
136YMVZ Mechanika vozovek
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
101YMCD Metoda časové diskretizace
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YMCK Mikromechanika cementových kompozitů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YNAK Nelineární analýza materiálů a konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YNDK Nosné dřevěné konstrukce střech
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YNA2 Numerická analýza konstrukcí 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
101YNUM Numerické metody
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YPOD Požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
136YPPK Projekt - křižovatky na poz. komunikacích
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
137YAZS Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
133YRZM Rekonstrukce a zesilování mostů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YSKO Speciální ocelové konstrukce
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
134YSDO Styčníky ocelových a dřevěných konstrukcí
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
132YUPM Univerzální principy mechaniky
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
133YVHB Vysokohodnotné betony
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
135YZKS Zemní konstrukce
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019757-NK20170200_1.html